Oceń stan zabezpieczeń modelu Zero Trust

Wybierz kategorię, aby rozpocząć

Odpowiedz na kilka pytań, aby uzyskać porady dotyczące poziomu dojrzałości modelu Zero Trust Twojej organizacji i zobacz praktyczne zasoby dotyczące wdrażania.

Tożsamości

Weryfikuj i zabezpieczaj wszystkie tożsamości za pomocą silnego uwierzytelniania w obrębie całego środowiska cyfrowego.

Punkty końcowe

Korzystaj z wglądu w informacje o urządzeniach uzyskujących dostęp do sieci oraz weryfikuj stan zgodności i kondycji, zanim udzielisz dostępu.

Aplikacje

Wykrywaj niezatwierdzone rozwiązania IT i kontroluj dostęp za pomocą monitorowania i analizy w czasie rzeczywistym.

Infrastruktura

Wzmocnij obronę, używając szczegółowej kontroli dostępu, zasad dostępu z najniższym poziomem uprawnień i wykrywania zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Dane

Klasyfikuj, oznaczaj etykietami i chroń dane w chmurze oraz lokalnie, aby udaremniać niewłaściwe udostępnianie oraz zmniejszać ryzyko wewnętrzne.

Sieć

Wyjdź poza tradycyjne zabezpieczenia sieci dzięki mikrosegmentacji, wykrywaniu zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz kompleksowemu szyfrowaniu.

Wdróż proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa