Trace Id is missing
Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Azure Active Directory (Azure AD) je odteraz Microsoft Entra ID.

Ďalšie informácie

Zisťovanie, obmedzovanie a monitorovanie prístupových práv

Zaistite zabezpečenie kont správcu obmedzením prístupu ku kritickým operáciám s riešeniami Privileged Identity Management (PIM).

Nový pohľad na zabezpečený prístup vďaka riešeniu Microsoft Entra

Oboznámte sa s najnovšími inováciami v oblasti identity a prístupu a zistite, ako vám môže Microsoft Entra pomôcť posilniť obranu.

Na čo slúži Privileged Identity Management?

Privileged Identity Management zabezpečuje aktiváciu rol založenú na čase a súhlase, vďaka čomu sa znížia riziká nadmerného, zbytočného či nesprávne použitého prístupu k dôležitým zdrojom v organizácii.

Privileged Identity Management v službe Microsoft Entra ID

Microsoft Entra Privileged Identity Management vám umožňuje obmedziť prístup aktuálneho správcu k privilegovaným rolám, zistiť, kto má prístup, a riadiť samotný privilegovaný prístup.

Úvod do služby Privileged Identity Management

Spravujte, riaďte a monitorujte prístup k dôležitým zdrojom vo svojej organizácii pomocou služby Microsoft Entra ID Privileged Identity Management.

Spravovanie prístupu s najmenšími oprávneniami

Pravidelnou kontrolou, obnovovaním a predlžovaním prístupu k zdrojom zaveďte prístup používania najmenších oprávnení.

Použitie presne načasovaného privilegovaného prístupu

V službe Privileged Identity Management odstráňte trvalý prístup a zaveďte časovo obmedzený prístup pre kritické roly.

Zisťovanie a monitorovanie prístupu

Uistite sa, že viete, kto má k akým zdrojom prístup, a dostávajte oznámenia o aktivovaní privilegovaných rolí.

Zistite podrobnosti o službe Microsoft Entra Privileged Identity Management.

Ďalšie zdroje informácií o službe Privileged Identity Management

Začíname so službou Privileged Identity Management

Získajte informácie o požiadavkách a pripravte sa na nasadenie služby Privileged Identity Management.

Nasadenie služby Privileged Identity Management

Získajte podrobné pokyny na plánovanie nasadenia služby Privileged Identity Management vo vašej organizácii.

Konfigurácia služby Privileged Identity Management

Získajte informácie o konfigurácii služby Privileged Identity Management pomocou zisťovania a prehľadu rolí v službe Microsoft Entra ID.

Ochráňte svoju organizáciu pomocou bezproblémového riešenia identity

Sledujte Microsoft