Informationsskydd och datastyrning

Skydda och styr åtkomst till data överallt

Identifiera risker genom att hitta data och förstå hur de används. Hjälp till att skydda data var de än finns genom att konfigurera skydds- och kvarhållningsetiketter.

Lär känna dina data

Förstå ditt datalandskap och identifiera viktig information i hela din hybridmiljö.

Laptop showing the data classification (preview) overview screen in Microsoft 365 compliance.
Laptop screen showing a PowerPoint presentation with “Confidential” selected from the sensitivity menu and the word “Confidential” visible diagonally across a presentation slide.

Skydda dina data

Skydda dina känsliga data under hela livscykeln genom att använda känslighetsetiketter som är länkade till skyddsåtgärder som kryptering, åtkomstbegränsning, visuell märkning med mera.

Hantera dina data

Hantera innehållets livscykel med Microsoft 365-funktioner för import, lagring och klassificering av verksamhetskritiska data. Behåll det du behöver och ta bort det du inte behöver.

Laptop showing the information governance overview screen in the Microsoft 365 admin center


Resurser

Skydda dina data och hantera risker i dagens distansarbetesmiljö

Integrerad och intelligent datastyrning med Microsoft 365

Meddelande till Azure Information Protection-kunder om övergång till Microsoft-informationsskydd idag

Förstå var dina känsliga data finns och använd intelligent skydd med Microsoft 365


Mer information om informationsskydd

Säkerhetsblogg

Webbplatsen för Microsoft-säkerhet

Skaffa Microsoft 365 nu

Produktivitetsappar i världsklass och intelligenta molntjänster.

Chatta med oss

Våra säljare är tillgängliga för att svara på dina frågor. Vi är tillgängliga måndag–fredag 09:00–17:00.