Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Defender för DevOps finns nu som allmänt tillgänglig förhandsversion

För ett smakprov på de nya funktionerna kan du starta en kostnadsfri utvärderingsversion om du är ny kund, eller aktivera dem i Azure-portalen om du redan är Defender för molnet-kund.

Snabba upp DevOps-säkerhet för flera pipelines

Stärk säkerhetsteam med enhetlig säkerhetshantering för DevOps i miljöer med flera moln och pipelines.

Få enhetlig synlighet för DevOps-säkerhetsstatus

Minimera blinda fläckar genom att aktivera en enda panel för att visa DevOps-insikter om säkerhetsstatus för alla DevOps-plattformar.

Förbättra konfigurationen för molnresurser i kod

Låt säkerhetsteam fokusera på kommande hot genom att minska antalet säkerhetsproblem som når produktionsmiljöer.

Få sammanhangsspecifika förslag på åtgärder för kodkorrigeringar

Åtgärda kod snabbare genom integrerade säkerhetsinsikter och omfattande kod-till-molnet-sammanhang.

Se hur Defender för DevOps hjälper säkerhetsansvariga ena, förstärka och hantera säkerhet där flera pipelines används

Funktioner i Defender för DevOps

En instrumentpanel i Defender för DevOps.

Visa DevOps-insikter om säkerhetsstatus i en och samma konsol

Ge säkerhetsadministratörer full insikt till säkerhetsstatus för programkod i förproduktion och resurskonfigurationer på GitHub, Azure DevOps och miljöer med flera moln.

En lista med miljöinställning i Defender för DevOps.

Upptäck automatiskt dina DevOps-inventarier

Visa din organisations alla DevOps-inventarier för att automatiskt upptäcka skadlig kod i GitHub och Azure DevOps.

En måttligt allvarlig rekommendation och detaljer i Microsoft Defender för molnet.

Hjälp att säkra molninfrastruktur i kod

Få säkerhet för infrastruktur-som-kod-mallar (IaC) och containeravbildningar för att minimera antalet felaktiga konfigurationer i molnet som når produktionsmiljöer.

En säkerhetsöversikt med konfigurationsinställningar öppnade i Defender för DevOps.

Prioritera åtgärder mot kritiska problem i koden

Använd kontexten djuphotslandskap för att hjälpa utvecklare att prioritera viktiga kodkorrigeringar med handlingsbar återkoppling och tilldela ägarskap till utvecklare genom att utlösa anpassade arbetsflöden för de verktyg utvecklare använder och tycker om.

Tillbaka till flikar

Arkitekturen i Defender för DevOps

Säkerhetsteam kämpar med fragmenterad synlighet, brist på sammanhang för företagsrisker och integrerade processer för skydd från start till slut. Defender för DevOps hjälper till att ena, förstärka och hantera DevOps-säkerhet från utveckling till körning i Defender för molnet.

Få omfattande molnsäkerhet

Skydda dina resurser i flera moln och hybridmiljöer. Ta reda på mer om hur Microsoft Defender för molnet, Microsoft Entra – behörighetshantering, Azure-nätverkssäkerhet, GitHub Advanced Security och Microsoft Defender – hantering av extern attackyta tillsammans ger omfattande molnsäkerhet.

Integrerat skydd mot hot med SIEM och XDR

Kombinera bredden hos en SIEM-lösning (säkerhetsinformation och händelsehantering) med djupet hos XDR (utökad identifiering och åtgärd) för att bekämpa attacker som utnyttjar dagens mångfaldiga miljöer med flera moln och plattformar. Microsoft Defender för molnet är en viktig komponent i SIEM- och XDR-lösningen från Microsoft.

Relaterade produkter

Använd förstklassiga säkerhetsprodukter från Microsoft för att förhindra och upptäcka angrepp på din organisation.

Vy uppifrån av en person arbetar vid ett skrivbord i ett mörkt rum.

GitHub Advanced Security

Skapa, distribuera och hantera säkrare kod och appar i molnet.

Två personer med skrivbord intill varandra pratar.

Hantering av molnsäkerhetsstatus i Microsoft Defender

Stärk din status i miljöer med flera moln och hybridmiljöer med sammanhangsbaserad säkerhet.

En person arbetar vid ett skrivbord.

Microsoft Defender för molnet

Skydda hybridmiljöer och miljöer med flera moln med integrerad säkerhet från kod till molnet.

Dokumentation och utbildning för Microsoft Defender för DevOps

Teknisk dokumentation

Konfigurationer i Defender för DevOps

Utforska den tekniska dokumentationen för konfigurering av Defender för DevOps.

Gå med i vår community

Teknikcommunity för Microsoft Defender för molnet

Få tillgång till hundratals utbildningsresurser och dela metodtips i Teknikcommunityn för Defender för molnet.

Interaktiv guide

Huvudscenarier för Microsoft Defender för molnet

Utforska scenarier för hantering av molnsäkerhetsstatus, skydd av molnarbetsbelastning och säkerhet för utvecklingsprocessen.

Datablad

Datablad om Microsoft Defender för molnet

Få en stärkt säkerhetsstatus, skydd mot moderna hot och hjälp med att utveckla säkra program.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.
Följ Microsoft