Säker åtkomst till resurser med multifaktorautentisering

Hjälper till att skydda organisationen mot intrång på grund av förlorade eller stulna autentiseringsuppgifter med stark autentisering. Skydda appar i ett enda steg.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

Vad är multifaktorautentisering (MFA)?

Multifaktorautentisering (MFA) ger ytterligare ett skyddslager i inloggningsprocessen. Vid åtkomst till konton eller appar genomgår användarna ytterligare en identitetsverifiering, till exempel med fingeravtrycksavläsning eller en kod som kommer till telefonen.

Varför använda multifaktorautentisering (MFA)?

A person using a mobile phone.
  • Det är säkrare än lösenord

    I de flesta identitetsattacker spelar det ingen roll hur långa eller komplexa dina lösenord är.

A person sitting in a chair using a computer.
  • Vissa typer av multifaktorautentisering (MFA) är starkare än andra

    Se till att autentiseringsuppgifterna för högriskkonton kan stå emot nätfiske och kanalkapningar.

A person sitting down using a mobile phone.
  • Lösenord gör dig sårbar

    Skydda företaget mot vanliga identitetsattacker med en enkel åtgärd.

Multifaktorautentisering i Azure AD

Med Azure AD får du en rad flexibla metoder för multifaktorautentisering (MFA) – som sms, samtal, biometri och engångslösenord – för att uppfylla de unika behoven för din organisation och hjälpa till att skydda användarna.

Multifaktorautentisering (MFA) i Azure AD hjälper till att skydda åtkomsten till data och appar samtidigt som enkelheten för användarna behålls. Den ger ytterligare säkerhet genom att kräva en andra form av verifiering och ger stark autentisering via en rad lättanvända verifieringsmetoder.

Välj rätt teknik

Multifaktorautentisering (MFA) i Azure AD kräver att två eller fler verifieringsmetoder används.

Microsoft Authenticator

Godkänn inloggningar från en mobilapp med hjälp av push-meddelanden, biometri eller engångslösenord. Förstärk eller byt ut lösenord med tvåstegsverifiering och öka säkerheten för dina konton från din mobila enhet.1

Windows Hello för företag

Ersätt lösenorden med stark tvåfaktorautentisering (2FA) på Windows 10-enheter. Använd en autentiseringsuppgift som är kopplad till din enhet tillsammans med en PIN-kod, ett fingeravtryck eller ansiktsigenkänning för att skydda dina konton.

FIDO2-säkerhetsnycklar

Logga in utan användarnamn eller lösenord med hjälp av ett externt USB-minne, NFC (Near Field Communication) eller en annan extern säkerhetsnyckel som har stöd för FIDO-standarder (Fast Identity Online) i stället för ett lösenord.

Maskinvarutoken

Generera automatiskt ett engångslösenord baserat på OATH-standarder (Open Authentication) från en fysisk enhet.

Programvarutoken

Använd Microsoft Authenticator-appen eller andra appar och generera en OATH-verifieringskod som en andra autentiseringsform.

SMS och röstsamtal

Ta emot en kod på mobiltelefonen via SMS eller röstsamtal för att stärka lösenordssäkerheten.

Gör en djupdykning i lösningar för multifaktorautentisering (MFA) i Azure AD

Fler resurser

Skaffa införandepaketet för multifaktorautentisering i Azure

Använd den här allt-i-ett-guiden som hjälp när du planerar, testar och distribuerar Azures multifaktorautentisering i organisationen.

Prova en lösenordsfri lösning

Lösenordsfri autentisering kan göra multifaktorautentisering (MFA) säkrare och smidigare med hjälp av nya faktorer som baseras på FIDO-standarder.

Informera organisationen

Genomför införandet av multifaktorautentisering (MFA) med dessa anpassningsbara affischer, e-postmeddelanden och annat mallbaserat material.

Ditt lösenord är inte avgörande

Ta reda på vilka de största lösenordsattackerna är och vilken roll själva lösenordet spelar.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

1 Tillgängliga mobilappar varierar mellan olika länder och regioner.