Villkorsstyrd åtkomst och åtkomstkontroll

Använd Azure Active Directory (Azure AD) för att hålla din arbetsstyrka säker och produktiv genom att dra nytta av villkorsstyrd åtkomst och åtkomstkontroll med anpassningsbara principer i realtid.

Vad är villkorsstyrd åtkomst?

Med villkorsstyrd åtkomst kan organisationer konfigurera och finjustera åtkomstkontrollprinciper med kontextuella faktorer som användare, enhet, plats och riskinformation i realtid. Detta hjälper till att styra vad en särskild användare kan få åtkomst till samt hur och när de har åtkomst.

Så här fungerar villkorsstyrd åtkomst i din organisation

Andra appar

Tillämpa kontroller för vissa appar eller åtgärder.

Lokala hybridappar

Skydda fjärråtkomst till lokala webbappar.

Office-appar

Begränsa åtkomst till godkända, moderna klientappar med autentiseringsfunktioner.


Lumen.
"Principer för villkorsstyrd åtkomst i Azure AD har varit fantastiskt för oss. Vi definierade vilka appar och data som de anställda kan komma åt hemifrån."

– Lena Taylor, Senior Director of Enterprise Security, Lumen


Villkorsstyrd åtkomst i Azure AD

Hjälper till att skydda din organisation med principer för villkorsstyrd åtkomst i Azure AD som ger lämplig åtkomst bara då det behövs.

Enhetshälsa och efterlevnad: Minimera risker från enheter med Microsoft Endpoint Manager.

Riskidentifiering: Automatisera riskidentifiering och åtgärder för misstänkta användarkonton.

Sessionsövervakning i realtid: Övervaka och styr appåtkomst och sessioner i realtid.

Sessionshantering: Tillämpa principer för att begränsa autentiseringssessioner utan att påverka alla användare.

Stark autentisering: Skapa en balanserad princip för multifaktorautentisering för din miljö.

Effektivt skydd: Blockera äldre autentisering och förbättra organisationens säkerhetsstatus.

Insikter och rapportering: Förstå effekten av principer för villkorsstyrd åtkomst i organisationen.

Läget för enbart rapport: Utvärdera effekten av principer för villkorsstyrd åtkomst innan du aktiverar dem.


Gör en djupdykning i Azure AD-autentisering


Ytterligare resurser för villkorsstyrd åtkomst i Azure AD

Koncept

Få en översikt över Azure AD-funktionskoncepten.

Instruktioner

Se stegvisa guider för Azure AD-funktioner.

Självstudier

Lär dig hur du distribuerar Azure AD-funktioner.

Snabbstartsguider

Kom igång direkt.

Resurser

Hitta tekniska resurser för villkorsstyrd åtkomst.

Distribution

Planera din distribution.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

Villkorsstyrd åtkomst är ett verktyg som används av Azure Active Directory (Azure AD) för att samla signaler, ta beslut och tillämpa principer i organisationen. Hjälper till att skydda organisationen med hjälp av principer för villkorsstyrd åtkomst endast vid behov. Den här motorn för att tillämpa säkerhetsprinciper analyserar signaler i realtid för att ta säkerhetsbeslut vid viktiga kontrollpunkter. Den vänstra sidan av diagrammet visar hur signaler från användare, enheter, platser, program, dataetiketter och riskanalyser aggregeras. Baserat på de aggregerade signalerna tillämpas sedan beslut. Mitten av diagrammet visar vanliga beslut baserade på signaler, bland annat blockera, begränsa, tillåt åtkomst eller kräv ytterligare steg, till exempel multifaktorautentisering eller lösenordsåterställning. Den högra sidan av diagrammet visar hur ett beslut tillämpas på appar och data när villkorsstyrd åtkomst har fastställt rätt åtgärd.