Azure AD Identity Protection

Automatisera identifieringen och hanteringen av identitetsbaserade risker.

A person sitting at their desk resting their head on their hand looking at a laptop.

Vad är Azure AD Identity Protection?

Håll dig informerad om misstänkta användare och inloggningsbeteenden i din miljö. Använd Azure AD för att uppnå tre huvudsakliga uppgifter.

Identifiering

Övervakning för användar- och inloggningsrisker som beräknas utifrån identifieringar av identitetshot från flera olika källor.

Åtgärder

Skapa riskprinciper som balanserar säkerhet och produktivitet och samtidigt minskar svarstider och sänker kostnaderna för supportavdelningen.

Undersökning

Prioritera högriskanvändare och inloggningar med ett förenklat användargränssnitt, riskinsikter och rekommendationer.

A screenshot from the video of the panel of speakers.

Titta på videon

Se hur Azure AD Identity Protection förhindrar, identifierar och hanterar identitetsrisker och skyddar din identitetsmiljö.

Funktioner

Få intelligent identifiering och åtgärder mot komprometterade konton med molnbaserad AI och automatisering som kan identifiera kompromettering av konton snabbt.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Förbättra principer för adaptiv åtkomst med riskanalys

Förbättra principer för villkorsstyrd åtkomst med riskidentifiering i realtid. Använd riskbedömningar för att bestämma om du ska blockera, tillåta eller tillåta med multifaktorautentisering eller återställning av lösenord.

Återkalla åtkomst genast när villkoren ändras

Återkalla åtkomst till Microsoft Exchange Online, SharePoint Online och Microsoft Teams automatiskt och nästan i realtid när kritiska händelser eller policyöverträdelser identifieras.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Utforska och åtgärda riskidentifieringar snabbt

Sammanställ rapporter över riskfyllda användare, inloggningar och händelser för att få enkla och fullständiga funktioner för att undersöka och hantera dem från en enda molnbaserad portal.

A multi-factor authentication registration policy, a user risk remediation policy and a sign-in risk remediation policy showing assignments, controls, and enforcement.

Förbättra principer för adaptiv åtkomst med riskanalys

Förbättra principer för villkorsstyrd åtkomst med riskidentifiering i realtid. Använd riskbedömningar för att bestämma om du ska blockera, tillåta eller tillåta med multifaktorautentisering eller återställning av lösenord.

Återkalla åtkomst genast när villkoren ändras

Återkalla åtkomst till Microsoft Exchange Online, SharePoint Online och Microsoft Teams automatiskt och nästan i realtid när kritiska händelser eller policyöverträdelser identifieras.

A risky users report in Azure showing users, risk state, risk level and risk last updated.

Utforska och åtgärda riskidentifieringar snabbt

Sammanställ rapporter över riskfyllda användare, inloggningar och händelser för att få enkla och fullständiga funktioner för att undersöka och hantera dem från en enda molnbaserad portal.

Azure AD Identity Protection är tillgänglig med Azure AD Premium P2:

  • En kostnadsfri 30-dagars utvärdering av Azure AD Premium P2 ingår i Microsoft 365 E5.
  • Azure- och Office 365-prenumeranter kan köpa Azure AD Premium P2 online.

Dokumentation och utbildning

Kom igång

Skydda din organisation med Microsoft Entra-lösningen för identitets- och åtkomsthantering som ansluter användarna till deras appar, enheter och data.

Azure AD stärker organisationer i hanteringen och skyddet av identiteter för anställda, partner och kunder för åtkomst till de program och tjänster de behöver. Med Azure AD får du en identitetslösning med bred integrering, från äldre lokala appar till tusentals SaaS-program (programvara som en tjänst), vilket ger en sömlös slutanvändarupplevelse och förbättrad synlighet och kontroll.