Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Öka lösenordssäkerheten

Skydda dig mot intrång på grund av förlorade eller stulna autentiseringsuppgifter.

Azure AD ingår nu i Microsoft Entra

Stig in i framtiden med Microsoft Entra, den nya familjen med identitets- och åtkomstprodukter i flera moln som hjälper dig att säkra åtkomst i en ansluten värld.

Bästa praxis för lösenordsprincip

Ju starkare skyddsprincip för lösenord du har, desto bättre. För att öka säkerheten bör grundläggande autentisering bytas ut mot starkare verifieringsmetoder som multifaktorautentisering.

Autentisering med lösenord

Lösenordsskydd för Azure Active Directory

Lösenordsskyddet för Azure Active Directory (Azure AD) identifierar och blockerar kända svaga lösenord (och varianter av sådana) och andra vanliga termer som är specifika för din organisation. Det innehåller också en listor med förbjudna lösenord och lösenordsåterställning med självbetjäning.

Blockera svaga lösenord i molnet

Det molnbaserade lösenordsskyddet kan hjälpa dig att förhindra att svaga lösenord (och varianter av sådana) och andra riskfyllda termer används i din organisation.

Blockera svaga lösenord lokalt

Det lokala lösenordsskyddet använder samma globala och anpassade listor med förbjudna lösenord som lagras i Azure AD. Det gör också sökningar efter samma lösenordsändringar som Azure AD övervakar i molnet.

Öka effektiviteten med hantering via självbetjäning

Självbetjäningsfunktionerna i Azure AD hjälper användare att återställa sina lösenord (när de uppmanas att göra det), verifiera inloggningar om riskfyllt beteende identifieras och uppdatera sin säkerhetsinformation.

Gör en djupdykning i Azure AD-lösenordsskydd

Fler resurser för lösenordsskydd

Koncept

Få en översikt över autentiserings- och verifieringsmetoderna i Azure AD.

Instruktioner

Se stegvisa instruktioner för hur du planerar en lösenordsåterställning med självbetjäning.

Självstudier

Mer information om hur du hjälper användare att låsa upp sina konton och återställa lösenord.

Skydda din organisation med en smidig identitetslösning

Följ Microsoft 365