Privileged Identity Management

Identifiera, begränsa och övervaka åtkomsträttigheter

Se till att dina administratörskonton skyddas genom att begränsa åtkomst till viktiga åtgärder.

Vad är Privileged Identity Management?

Med Privileged Identity Management får du tids- och godkännandebaserad rollaktivering för att minska riskerna med för omfattande, onödig eller felaktigt använd åtkomst till viktiga resurser i organisationen.

Privileged Identity Management
Avanade

Med den befintliga lösningen hade IT-personalen ingen möjlighet att spåra vilket innehåll användarna interagerade med, hur länge resurser hade delats, om konton fortfarande var aktiva och om användarprivilegier riskerade att gå ut – en granskningsmardröm.

Privileged Identity Management i Azure AD

Med Azure AD Privileged Identity Management kan du begränsa stående administratörsåtkomst till privilegierade roller, identifiera vem som har åtkomst och granska privilegierad åtkomst.

Introduktion till Privileged Identity Management

Hantera, styr och övervaka åtkomst till viktiga resurser i organisationen med Privileged Identity Management i Azure AD.

Hantera minst privilegierad åtkomst

Tillämpa principen om minsta privilegium genom att regelbundet granska, förnya och utöka åtkomst till resurser.

Använd privilegierad just-in-time-åtkomst

Eliminera permanent åtkomst och tillämpa tidsbegränsad åtkomst för viktiga roller i Privileged Identity Management.

Upptäck och övervaka åtkomst

Se till att du vet vem som har åtkomst till vad och få aviseringar när privilegierade roller aktiveras.

Gör en djupdykning i Azure AD Privileged Identity Management.

Microsoft

Se hur Microsoft använder Privileged Identity Management för att hantera utökad åtkomst för användare som har privilegierade roller för Azure-tjänster.

Fler resurser för Privileged Identity Management

Kom igång med Privileged Identity Management

Få mer information om förutsättningar, och förbered distributionen av Privileged Identity Management.

Distribuera Privileged Identity Management

Få stegvisa anvisningar för hur du planerar distributionen av Privileged Identity Management i din Azure AD-organisation.

Konfigurera Privileged Identity Management

Ta reda på hur du konfigurerar Privileged Identity Management med identifiering och insikter för Azure AD-roller.