Identity - Single Sign On

Enkel inloggning för alla dina appar

Förenkla åtkomsten till dina SaaS-appar (programvara som en tjänst), molnappar eller lokala appar från alla platser med enkel inloggning (SSO).

Vad är enkel inloggning?

Med SSO kan dina team använda bara en uppsättning inloggningsuppgifter och få smidig åtkomst till alla appar. Ni slipper komma ihåg flera inloggningsuppgifter och hålla reda på återanvända lösenord.

A tablet showing a large variety of apps on the All Apps tab accessible using single sign-on.

Fördelar med enkel inloggning

Enkel inloggning med Azure AD

När du aktiverar enkel inloggning med Azure Active Directory (Azure AD) behöver användarna bara logga in en gång för att få åtkomst till Microsoft-appar och andra moln-, SaaS- och lokala appar med samma inloggningsuppgifter.

Metoder för enkel inloggning

Välj en SSO-metod baserat på hur ditt program är konfigurerat för autentisering.

Appar med förintegrerad enkel inloggning

Använd våra färdiga integreringar för att ansluta till molnbaserade SaaS-appar som ServiceNow, Workday och Box.

Enkel inloggning med OpenID Connect

Använd OpenID Connect och OAuth för enkel inloggning vid utveckling av nya appar.

Enkel inloggning med SAML

Välj SAML när det är möjligt för befintliga appar som inte använder OpenID Connect eller OAuth.

Enkel inloggning för lokala appar

Använd Azure AD-programproxy för att möjliggöra enkel inloggning för lokala appar som använder autentiseringsmetoder som exempelvis huvudbaserad inloggning eller integrerad Windows-autentisering.

Gör en djupdykning i användning av enkel inloggning med Azure AD

Där enkel inloggning gör skillnad

Mattress Firm.

Mattress Firm effektiviserade medarbetarnas åtkomst genom att tillhandahålla enkel inloggning med Azure AD till över 40 appar, till exempel Workday, Salesforce, Citrix, Microsoft Dynamics 365, Concur, Tableau och Office 365.

Whole Foods Market.

De anställda älskar att använda Azure Active Directory för inloggning i stället för att ha flera lösenord och olika konton att hantera.

Fler resurser för enkel inloggning

Grundläggande information om enkel inloggning

Upptäck hur autentiseringssystem för enkel inloggning fungerar.

Distributionsguide för enkel inloggning

Se stegvisa instruktioner för att konfigurera och distribuera enkel inloggning med Azure AD.

Metodtips om enkel inloggning

Få rekommendationer om hantering av program och enkel inloggning med Azure AD.