Upptäck Microsoft Intelligent Security Association

Microsoft Intelligent Security Association (MISA) är ett ekosystem av oberoende leverantörer av programvaror (ISV) och lösningar för hanterad säkerhet (MSSP) som har integrerat sina lösningar med Microsofts säkerhetsteknik för att kunna skydda världen mot de allt fler hoten på ett bättre sätt.

Fördelar med MISA-medlemskapet

Få ännu bättre säkerhetsprodukter

Använd Microsofts säkerhetsprodukter för att skapa mer omfattande lösningar och dela information om hot.

Verkställ din strategi för marknadslanseringen

Medlemmar kan ta del av ett brett utbud av gemensamma marknadsföringsmöjligheter, till exempel föreläsningar, uppdateringar av produktöversikten och särskilda evenemang.

Få kontakt med kunder

Hjälp dina kunder att hitta, prova och köpa säkerhetslösningar som fungerar i deras digitala miljöer.

Förenkla integrationen

Få ytterligare åtkomst till produktteam för att få en snabbare integration och en lösning som skiljer sig från mängden.

Integrera med kvalificerade produkterna

Azure Active Directory

Få sömlös och säker identitets- och åtkomsthantering.

Azure DDoS Protection

Integrera och skydda dina program mot distribuerad överbelastningsattacker (DDoS).

Azure Web Application Firewall

Få kraftfullt skydd för webbappar med en molnbaserad brandväggsservice för webbappar (WAF).

DMARC-rapportering för Microsoft 365

Upprätthåll domänbaserad meddelandeautentisering, samt rapporterings- och anpassningsposter (DMARC) för användning med Microsoft 365.

Microsoft Defender för molnet

Förbättra säkerhetsstatusen för din Azure-arbetsbelastning och identifiera hot i realtid.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Identifiera och bekämpa cyberhot med hjälp av ökad insyn och kontroll av molnappar och tjänster.

Microsoft Defender för Endpoint

Distribuera en enhetlig plattform för slutpunktssäkerhet för förebyggande skydd, identifiering efter överträdelser, automatiska undersökningar och svar.

Microsoft Defender for Identity

Upptäck och undersök avancerade attacker lokalt och i molnet med Microsoft Defender for Identity.1

Microsoft Defender för IoT

Agentfri resursidentifiering, hantering av hot och säkerhetsrisker samt identifiering av hot för alla dina IoT- och OT-enheter (operativ teknik).

Microsoft Defender för Office 365

Skydda organisationen mot skadliga hot i e-postmeddelanden, URL:er och samarbetsverktyg med Microsoft Defender för Office 365.1

Microsoft Endpoint Manager

Låt medarbetarna välja hur de vill arbeta med flexibel hantering av mobila enheter och appar med Microsoft Endpoint Manager.

Microsoft Purview Granskning (premium)

Möjliggör snabba och effektiva tekniska undersökningar och efterlevnadsundersökningar.

Efterlevnadshanteraren i Microsoft Purview

Förenkla efterlevnaden och minska riskerna.

Microsoft Purview Data Lifecycle Management

Hantera dina data för att tillgodose efterlevnad och myndighetskrav.

Dataförlustskydd i Microsoft Purview

Skydda känslig information och förhindra att den sprids av misstag.

eDiscovery i Microsoft Purview (premium)

Reagera på juridiska frågor eller interna undersökningar genom att hitta data där de finns lagrade.

Microsoft Purview Information Protection

Identifiera, klassificera och skydda känslig information oavsett var den finns eller skickas.

Hantering av interna risker i Microsoft Purview

Upptäck och åtgärda kritiska interna risker.

Microsoft Sentinel

Använd molnbaserad säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM) med inbyggd AI.

Microsoft Priva begäranden från registrerad person

Skydda personliga uppgifter och skapa en arbetsplats med starkt integritetsskydd.

Få hjälp med att integrera och skapa

Mer från MISA

Bulletproof logo

Som MISA-medlem får Bulletproof åtkomst till Microsofts främsta säkerhetsspecialister, översikter, ökad exponering och kännedomsmöjligheter. Vi är glada att Microsoft förde samman likasinnade säkerhetspartner från hela världen.

Chris Johnston, VD, Bulletproof

Saviynt.
"Det har varit fantastiskt att vara medlem i MISA. Det är ett oerhört värdefullt program där vi får tillgång till Microsoft-produktgruppsresurser som gör det möjligt för oss att lyckas med vår produktinnovation."

Chris Gregory, VP Channel Development & Operations, Saviynt

Månatlig bloggserie från medlemmarna

Medlemmarna i MISA är experter på sina områden. I den här månatliga bloggen får vi veta mer om medlemmarnas kunskap och integreringar.

Videor med integreringsöversikter

I den här spellistan med korta videor berättar MISA-medlemmar om sina integrationer.

Få lösningar från MISA-medlemmar

Behöver du lösningar som är integrerade med Microsofts säkerhetsprodukter?

  1. Endast tjänstleverantörer av hanterad säkerhet (MSSP) kan nomineras till MISA för den här produkten.