A tablet displaying a dashboard in the Endpoint Manager admin center and a mobile phone showing apps to download.

Microsoft Endpoint Manager

Få slutpunktssäkerhet, enhetshantering och åtgärder i det intelligenta molnet i en enhetlig hanteringsplattform med Microsoft Intune och Konfigurationshanteraren.

Microsoft utsedd till ledare av Forrester

Microsoft Endpoint Manager har utnämnts till ledare i Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, Q4 2021.3

Ta den smidiga vägen till molnhantering

Endpoint Manager möter upp organisationer där de befinner sig längs resan till molnet. Skydda, distribuera och hantera alla användare, appar och enheter utan att störa existerande processer.

Molnsäkerhet för alla slutpunkter

Skydda användarenheter mot hot med hjälp av Microsoft Noll förtroende-teknik med unika funktioner.

Omfattande Windows 11-hantering

Förenkla automatiserad etablering, konfigurationshantering och uppdatering av programvara för alla dina slutpunkter.

Maximal avkastning på investeringar

Utnyttja existerande investeringar för att modernisera användarupplevelsen med molntelemetri från Microsoft 365.

  • Marknadsföringsarkitekturen för Microsoft Endpoint Manager visar de tre stegen för resan till molnhantering med hjälp av Konfigurationshanteraren och Intune som en enda, enhetlig lösning för slutpunktshantering.
    • Första steget använder funktioner för klientorganisationen som ger det mest flexibla sättet för användare av Konfigurationshanteraren att ta del av fördelarna med molnet utan att behöva koppla Windows-klienterna till Intune. Anslut bara Configuration Manager-webbplatsen till molnet och få direkt tillgång till mängder av fjärråtgärder och analyser.
    • Organisationer som är redo att ta nästa steg kan aktivera medhantering och hantera Windows via både Configuration Manager och Intune. Windows 10-enheten hanteras av både Configuration Manager och mobila enhetshanterare (MDM) i steg två.
  • Vi rekommenderar nya kunder eller nya slutpunkter att direkt använda molnet och Intune. Befintliga kunder kan i tredje steget gradvis flytta fler arbetsbelastningar till molnet.

Mer information om Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Intune

Molnbaserad enhetlig hantering.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Lokal och molnbaserad hantering.

Windows Autopilot

Enklare distribution av enheter.

Slutpunktsanalys

Datadrivna rekommendationer.

Microsoft Defender för Endpoint

Slutpunktsskydd mot cyberhot.

Azure AD

Universalplattform för att hantera och skydda identiteter.

Se vad våra kunder tycker

Atos Logo

Många anställda på Atos arbetar på distans. Tidigare var de tvungna att ta sig till kontoret för att ställa in sina enheter. Processen tog en hel dag. Med Autopilot och Intune, tar det nu mindre än två timmar och det kan göras från hemmet.

Premera Blue Cross logo

Premera distribuerade Microsoft Intune med Azure AD Conditional Access-principer för att kontrollera åtkomst och skydda arbetsfiler på anställdas privata mobila enheter. Nu kan de använda sina egna enheter för arbete samtidigt som risken för läckt data minskas.

KPMG Logo

KPMG använder funktionerna för multifaktorautentisering i Outlook-mobilappen för att maximera produktivitet och skapa en säker miljö som skyddar känslig information på de anställdas mobila enheter.

Save the children Logo

Save the Children använder Microsoft Enterprise Mobility + Security för att skydda kritiska data och se till att alla privata enheter som används av de anställda uppfyller organisationens säkerhetsprinciper.

Fler resurser

Interaktiv produktdemonstration

Microsoft Endpoint Manager-bloggar

Följ Microsoft Endpoint Manager på Twitter

1 Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.

2. Gartner, Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools, 16 augusti 2021, Dan Wilson | Chris Silva | Tom Cipollo.
3. The Forrester Wave™: Unified Endpoint Management, Q4 2021, Andrew Hewitt och Will McKeon-White, november 2021.