A tablet displaying a dashboard in the Endpoint Manager admin center and a mobile phone showing apps to download.

Microsoft Endpoint Manager

Få slutpunkts- och enhetshantering samt säkerhet i en enhetlig hanteringsplattform med Microsoft Intune och Konfigurationshanteraren.

Ta den smidiga vägen till molnhantering

Endpoint Manager möter upp organisationer där de befinner sig på sin molnresa. Skydda, distribuera och hantera alla användare, appar och slutpunktsenheter utan att störa befintliga processer.

Molnsäkerhet för alla slutpunkter

Skydda användarenheter mot hot med hjälp av Microsoft Noll förtroende-teknik med unika funktioner.

Omfattande Windows 11-hantering

Förenkla automatiserad etablering, konfigurationshantering och uppdatering av programvara för alla dina slutpunkter.

Maximal avkastning på investeringar

Utnyttja existerande investeringar för att modernisera användarupplevelsen med molntelemetri från Microsoft 365.

 • Marknadsföringsarkitekturen för Microsoft Endpoint Manager visar de tre stegen för resan till molnhantering med hjälp av Konfigurationshanteraren och Intune som en enda, enhetlig lösning för slutpunktshantering.
  • Första steget använder funktioner för klientorganisationen som ger det mest flexibla sättet för användare av Konfigurationshanteraren att ta del av fördelarna med molnet utan att behöva koppla Windows-klienterna till Intune. Anslut bara Configuration Manager-webbplatsen till molnet och få direkt tillgång till mängder av fjärråtgärder och analyser.
  • Organisationer som är redo att ta nästa steg kan aktivera medhantering och hantera Windows via både Configuration Manager och Intune. Windows 10-enheten hanteras av både Configuration Manager och mobila enhetshanterare (MDM) i steg två.
 • Vi rekommenderar nya kunder eller nya slutpunkter att direkt använda molnet och Intune. Befintliga kunder kan i tredje steget gradvis flytta fler arbetsbelastningar till molnet.

Mer information om Microsoft Endpoint Manager

Microsoft Intune

Molnbaserad enhetlig hantering.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Lokal och molnbaserad hantering.

Windows Autopilot

Enklare distribution av enheter.

Slutpunktsanalys

Datadrivna rekommendationer.

Microsoft Defender för Endpoint

Slutpunktsskydd mot cyberhot.

Azure AD

Universalplattform för att hantera och skydda identiteter.

Se vad våra kunder tycker

Amedisys logo

 

”Folk litar på att vi tar hand om dem när de är som sårbarast. Vi vill vara säkra på att vi hanterar deras data med respekt och värdighet” säger han. ”Det var viktigt för oss att vi kunde hitta en leverantör som Microsoft – en leverantör som hjälper oss uppfylla vårt löfte att respektera patienternas data.”

Tower Insurance logo

 

”Vår lansering av Microsoft Endpoint Manager och Windows Autopilot gav oss en ingivelse – plötsligt kunde vi tilldela enheter från en konsol på bara några minuter och leverera dem omedelbart. Nu kan vi distribuera nya verktyg automatiskt och hjälpa Towers anställda att vara ännu produktivare.”

Yamaguchi Prefecture logo

 

”Vi tyckte Microsoft Endpoint Manager gav oss ett flexibelt och ändamålsenligt sätt att distribuera en stor mängd enheter och hantera dem centralt från molnet – en perfekt lösning för vårt projekt.”

Bancolombia logo

 

”Vi vill att våra kunder ska känna sig säkra och veta att vi är en pålitlig bank, att vi gör det som är bäst för dem och att vi uppfyller deras krav på datasäkerhet.”

Fler resurser

Interaktiv produktdemonstration

Microsoft Endpoint Manager-bloggar

Följ Microsoft Endpoint Manager på Twitter

 1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
  GARTNER och Magic Quadrant är registrerade varumärken och tjänstmärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.
 2. Gartner, Magic Quadrant för verktyg för enhetlig slutpunktshantering, Tom Cipolla, Dan Wilson, Chris Silva, Craig Fisler, 1 augusti 2022.
 3. Gartner, Magic Quadrant för verktyg för enhetlig slutpunktshantering, 16 augusti 2021, Dan Wilson | Chris Silva | Tom Cipollo.
 4. The Forrester Wave™: Enhetlig slutpunktshantering, kv4 2021, Andrew Hewitt, Will McKeon-White November 2021.
 5. Omdia: Endpoint Management Solutions, 2021-22™: Adam Holtby, huvudanalytiker, november 2021.
 6. Kuppingercole: Leadership Compass: Enhetlig slutpunktshantering 2021, Richard Hill.