Decentraliserad identitet

Upptäck lösningen med öppna standarder för verifierad digital identitet som ger personer mer kontroll och gör saker och ting enklare.

A person smiling at their mobile phone.

Därför spelar decentraliserad identitet roll

Alla har rätt till sin egna digitala identitet. Med decentraliserade identiteter kan du skydda sekretess och hålla personliga uppgifter säkra.

För individer

Äg och kontrollera din digitala identitet för mer sekretess och trygghet.

För organisationer

Begränsa risker, förenkla granskningar och kontrollera autentiseringsuppgifter med ett enda klick för snabbare rekryteringsprocess på distans.

För utvecklare

Skapa användarfokuserade, serverlösa appar som lagrar data hos personer, inte företag.

Vad är decentraliserad identitet?

Med decentraliserade identiteter kan personer, organisationer och saker interagera med varandra med transparens och säkerhet, i en förtroendeinfrastruktur för identiteter. Personer kontrollerar sina egna digitala identiteter och autentiseringsuppgifter.

Upptäck framtidens identitet

Tillsammans med communityn för öppna standarder, kunder och partner hjälper Microsoft till att skapa ett system för decentraliserad identitet som utformats för säkerhet, sekretess och inkluderande.

A person smiling.

Förhandsversion av Microsoft Entra – verifierat ID

Utfärda och verifiera autentiseringsuppgifter och attribut på ett säkert sätt med vår branschledande plattform för decentraliserad identitet.

A desktop displaying the screen to create a new credential and a mobile phone displaying a new permission request.
A desktop displaying the screen to create a new credential and a mobile phone displaying a new permission request.

Genom att överlåta faktisk äganderätt av digitala identiteter till individer kan arkitekturer för decentraliserad identitet minska oro gällande sekretess för individer samt säkerhetsutmaningar för företag.

Gartner® Emerging Technologies: Critical Insights on Decentralized Identity, 9 november 2021¹

Fler resurser

Vanliga frågor och svar

|

Decentraliserad identitet, även känd som egenkontrollerad identitet, är ett identitetsramverk med öppna standarder som använder digitala identifierare och verifierbara autentiseringsuppgifter som är självägda och oberoende, samt aktiverar betrott datautbyte. Dess mål är att skydda sekretess och säkra onlineinteraktioner som använder blockkedjor, teknik för distribuerat transaktionsregister och kryptografi för privat/offentlig nyckel.

I strategin med decentraliserad identitet är verifierbara autentiseringsuppgifter identitetsanspråk, eller attesteringar, som bevis på ett arbetsplats- eller student-ID, officiella medlemskap eller annan information från alla betrodda utfärdare. Personer får åtkomst till och kontrollerar sina verifierbara autentiseringsuppgifter med en säker, krypterad digital plånbok som lagras lokalt på en smartenhet.

Alla företag eller organisationer kan utfärda verifierbara autentiseringsuppgifter, samt återkalla dem eller ändra status när de upphöra att gälla.  Tidiga användare av verifierbara autentiseringsuppgifter för förbättrad säkerhet, förenklade arbetsflöden och minskade risker är organisationer som en myndighet, institution, licensmyndighet, arbetsplats eller bank, å deras medborgares, anställdas, studenters eller kunders vägnar.

Ett digitalt ID, eller digital identitet, är en digitaliserad version av dina personliga uppgifter, till exempel en digital version av körkortsdata eller vaccinationskort som lagras på din telefon. Organisationer, appar och tjänster kanske måste verifiera din digitala identitetsinformation av olika anledningar, till exempel registrering av nya anställda, säker åtkomst till resurser eller transaktioner som kräver identitetsbevis eller åldersverifiering.

Kom igång

Påskynda din strategi för decentraliserad identitet med Microsoft Entra – verifierat ID, en lättanvänd global tjänst som nu finns som allmänt tillgänglig förhandsversion.

I mitten av diagrammet finns ett exempel på en individ med en komplett decentraliserad identitet. Låt oss kalla henne för Meena. Hon omges av ett ekosystem av anslutna vita cirklar som representerar hennes personliga upplevelser, autentiseringsuppgifter och medlemskap – många av dem ger Meena decentraliserade identifierare, vilka visas som små blå cirklar.

 

Exempel: Meena är anställd och därför har hennes arbetsgivare tilldelat henne en decentraliserad identifierare, vilken visar att Meena arbetar för företaget, samt bekräftar eventuellt hennes arbetstitel och anställningsdatum.

 

Identitetsinformationen om att Meena är anställd på företaget kan verifieras – endast med Meenas tillåtelse – av finansiella tjänster, företag som erbjuder anställdas förmåner som hotell, restaurang och detaljhandel, samt företagets samarbetspartner.

 

Meena har också sina unika identitetsuppgifter från sin högskola eller sitt universitet, myndighetsorganisationer, inlärningsprogram och gruppmedlemskap.

 

Eftersom dessa organisationer kan verifiera individuella identitetsuppgifter för att möjliggöra snabbare transaktioner, lättare verifiering av autentiseringsuppgifter och bekräftande av en individs information utan att exponera eller överföra personligt identifierbar information, formas ett förtroende mellan utfärdare, verifierare och användare, vilket gagnar alla.

1. GARTNER är ett registrerat varumärke och tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess koncernbolag i USA och internationellt, och används här med tillåtelse. Med ensamrätt.