Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Säkerhet för medarbetare i frontlinjen

Skydda medarbetarna i frontlinjen från cyberangrepp och förverkliga organisationens visioner med hjälp av säkerhetsverktygen som de behöver.

Tre medarbetare i frontlinjen som bär skyddshjälm och tittar på en surfplatta.

Säkerhet i frontlinjen på ett enkelt sätt

Se till att medarbetarna är produktiva och har tillgång till IT-support med hjälp av teknik som anpassats efter behoven på frontlinjen.

Möjliggöra bättre användarupplevelser

Få uppföljningsbara insikter och information som bygger på data för att skydda data och hjälpa användarna.

Minska de totala driftkostnaderna

Minska kostnaderna och komplexiteten genom att skydda enheterna i frontlinjen med en integrerad lösning för flera plattformar.

Skydda din arbetsstyrka

Förstärk din säkerhetsarkitektur som använder modellen Nolltillit med en lösning som kombinerar slutpunktshantering, datasäkerhet och enhetsefterlevnad.

Fler sätt att skydda medarbetare i frontlinjen

Två personer som arbetar vid angränsande skrivbord tittar på data som visas på skärmar.

Microsoft Intune

Det här enhetliga hanteringsverktyget samlar synlighet för enheter, säkerhet för slutpunkter och insikter som bygger på data för att förbättra användarnas upplevelser.

En person som sitter vid sitt skrivbord och använder en mobiltelefon.

Microsoft Defender för Endpoint

Microsoft Defender för Endpoint samordnar skydd, identifiering och svar för att tillhandahålla ett omfattande skydd mot sofistikerade cyberattacker.

En lastbil kör i en snäv kurva.

Microsoft Purview

Få mer än bara efterlevnad med integrerade styrnings-, skydds- och efterlevnadslösningar för din organisations viktigaste tillgångar: dess data.

Två personer i ett konferensrum där ett videosamtal visas på en stor skärm bakom dem.

Microsoft Entra

Skydda din organisation med en lösning för identitets- och åtkomsthantering som ansluter användarna till deras appar, enheter och data.

Tillbaka till flikar

Branscherkännande

Fler resurser

Blogg

Underlätta för medarbetare i frontlinjen

Mer information om hur du kan underlätta för medarbetare i frontlinjen med rätt teknik för slutpunktshantering.

Produkt

Microsoft Teams kopplar samman medarbetare i frontlinjen

Microsoft Teams ger medarbetare i frontlinjen tillgång till enklare kommunikation, flexibel schemaläggning av arbetspass och smidig uppgiftshantering – i en och samma smidiga app.

Blogg

Tekniken förändrar framtiden för medarbetare i frontlinjen

Nya data visar en möjlighet för teknik att underlätta arbetsbelastningen för nyckelpersonal.

Faktablad

Så ger du stöd till medarbetarna i frontlinjen i en hybridvärld

Utforska tre åtgärder du kan vidta för att förse medarbetarna i frontlinjen med rätt verktyg och få dem att känna sig värdefulla.

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.

Följ Microsoft