Säkerhet för medarbetare i frontlinjen

Skydda medarbetarna i frontlinjen från cyberangrepp och förverkliga organisationens visioner med hjälp av säkerhetsverktygen som de behöver.

Three frontline workers on a job site wearing hard hats and looking at a tablet.

Säkerhet i frontlinjen på ett enkelt sätt

Se till att medarbetarna är produktiva och har tillgång till IT-support med hjälp av teknik som anpassats efter behoven på frontlinjen.

Möjliggöra bättre användarupplevelser

Få uppföljningsbara insikter och information som bygger på data för att skydda data och hjälpa användarna.

Minska de totala driftkostnaderna

Minska kostnaderna och komplexiteten genom att skydda enheterna i frontlinjen med en integrerad lösning för flera plattformar.

Skydda din arbetsstyrka

Förstärk din säkerhetsarkitektur som använder modellen Nolltillit med en lösning som kombinerar slutpunktshantering, datasäkerhet och enhetsefterlevnad.

Fler sätt att skydda medarbetare i frontlinjen

Two people working at adjoining desks and looking at data being displayed on screens.

Microsoft Endpoint Manager

Det här enhetliga hanteringsverktyget samlar synlighet för enheter, säkerhet för slutpunkter och insikter som bygger på data för att förbättra användarnas upplevelser.

A person using a mobile phone at their desk.

Microsoft Defender för Endpoint

Microsoft Defender för Endpoint samordnar skydd, identifiering och svar för att tillhandahålla ett omfattande skydd mot sofistikerade cyberattacker.

A truck going around a tight curve.

Microsoft Purview

Få mer än bara efterlevnad med integrerade styrnings-, skydds- och efterlevnadslösningar för din organisations viktigaste tillgångar: dess data.

Two people in a conference room with a video call being displayed on a large screen behind them.

Microsoft Entra

Skydda din organisation med en lösning för identitets- och åtkomsthantering som ansluter användarna till deras appar, enheter och data.

Two people working at adjoining desks and looking at data being displayed on screens.

Microsoft Endpoint Manager

Det här enhetliga hanteringsverktyget samlar synlighet för enheter, säkerhet för slutpunkter och insikter som bygger på data för att förbättra användarnas upplevelser.

A person using a mobile phone at their desk.

Microsoft Defender för Endpoint

Microsoft Defender för Endpoint samordnar skydd, identifiering och svar för att tillhandahålla ett omfattande skydd mot sofistikerade cyberattacker.

A truck going around a tight curve.

Microsoft Purview

Få mer än bara efterlevnad med integrerade styrnings-, skydds- och efterlevnadslösningar för din organisations viktigaste tillgångar: dess data.

Two people in a conference room with a video call being displayed on a large screen behind them.

Microsoft Entra

Skydda din organisation med en lösning för identitets- och åtkomsthantering som ansluter användarna till deras appar, enheter och data.

Branscherkännande

Se vad våra kunder tycker

Fler resurser

Relaterade lösningar

Skydda allt

Gör din framtid säkrare. Utforska dina säkerhetsalternativ i dag.