Two people having a conversation. Two people having a conversation. Two people having a conversation.

Microsoft Defender för företag

Även mindre företag kan bli föremål för en cyberattack. Med Microsoft Defender för företag får du slutpunktsskydd i företagsklass som är kostnadseffektiv, enkel att använda och utformad speciellt för företag med upp till 300 anställda.

 

Förhandsversion snart tillgänglig för kunder och IT-partner.

Höj säkerheten

I takt med att cyberhoten ökar måste du skydda din verksamhet. Microsoft Defender för företag erbjuder enkel, heltäckande slutpunktssäkerhet som hjälper dig att skydda ditt företag så att du kan fokusera på verksamheten.

Slutpunktsskydd i företagsklass

Automatisering och inbyggd intelligens skyddar, upptäcker och åtgärdar snabbt hot mot alla dina enheter.

Enkelt att använda

Enkel introduktion och hantering som ger lättanvända, uppföljningsbara insikter.

Kostnadseffektivitet

Slutpunktssäkerhet till ett attraktivt pris, som fungerar med existerande IT-infrastruktur utan att påverka produktiviteten negativt.

Nyckelfunktioner

Nyckelfunktioner
The onboarding process in Microsoft Defender for Business.

Ytterligare nyckelfunktioner

Automatiska undersökningar och åtgärder

Undersöker automatiskt säkerhetsrelaterade aviseringar och åtgärdar avancerade hot

Information om hot

Skydda dig proaktivt mot hot med hjälp av mänsklig analys och AI-analys av miljarder signaler.

Flera plattformar

Utöka skyddet för enheter med Windows, MacOS, iOS och Android.1

Nätverksskydd och blockering av webben

Skydda dig mot internetdomäner med skadligt innehåll och skydda dina enheter från hot och oönskat innehåll från webben.

Resurser

Vanliga frågor och svar

|

Microsoft Defender för företag är en lättanvänd och kostnadseffektiv lösning för slutpunktssäkerhet som hjälper företag med upp till 300 anställda att skydda sig mot cyberhot, till exempel skadlig programvara och utpressningstrojaner.

En förhandsversion av Microsoft Defender för företag kommer inom kort.

I senare förhandsversion kan IT-tjänstleverantörer använda Microsoft 365 Lighthouse för att på en och samma plats visa säkerhetsincidenter och -varningar från Defender för företag från fler än en kund. Hantering av Defender för företag via Microsoft 365 Lighthouse presenteras vid ett senare datum.

Decorative Image

Microsoft Defender för företag

Förhandsversion kommer snart.

1. Tillgängliga mobilappar varierar mellan olika länder och regioner.