Hemmet Prioritering Undersökning Jakt Incidenthantering Automatisering

Självutvärderingsverktyg för säkerhetsfunktioner

Med självutvärderingen av säkerhetsfunktionernas mognad kan du fastställa hur väl förberett teamet på säkerhetsåtgärdscentret är på att identifiera, svara på och återhämta sig från attacker från angripare. Fastställ vilket stadium säkerhetsåtgärderna har uppnått i mognadsmodellen för säkerhet, och få rekommendationer för att förbättra processer och verktyg för att öka förberedelserna.

Prioritering

Utvärderar varningar, anger prioriteringar och vidarekopplar incidenter som teammedlemmarna i ditt säkerhetsåtgärdscenter kan lösa.

Undersökning

Fastställ snabbt om en varning indikerar en faktiskt attack eller ett falskt alarm.

Jakt

Öka fokus på sökning efter angripare som har kringgått dina primära och automatiserade skydd.

Incidenthantering

Koordinera svar efter tekniska och juridiska funktioner samt funktioner för åtgärder, kommunikation och styrning.

Automatisering

Sparar dina analytikers tid, ökar svarstid och minskar arbetsbelastningar.