Hỗ trợ người dùng bằng trải nghiệm danh tính liền mạch

Cung cấp trải nghiệm đăng nhập nhanh chóng, dễ dàng để giúp lực lượng lao động của bạn an toàn hơn, giảm thời gian quản lý mật khẩu và tăng năng suất người dùng.

Lợi ích từ trải nghiệm người dùng liền mạch

Mang đến cho nhân viên, khách, khách hàng và nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng những trải nghiệm danh tính bao trọn các hoạt động về tiếp nhận, năng suất, bảo mật, tự phục vụ và truy nhập liền mạch.

Cải thiện năng suất

Trải nghiệm xác thực đơn giản hơn trên web và các thiết bị di động đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có thể truy nhập dễ dàng hơn.

Giảm bất đồng trong CNTT

Việc cung cấp khả năng tự quản lý danh tính có thể làm giảm số lượng cuộc gọi đến bộ phận CNTT và ngăn người dùng tìm kiếm những giải pháp thay thế rủi ro.

Giúp truy nhập an toàn

Việc giảm sự phụ thuộc vào mật khẩu và nhắc người dùng xác minh thêm đối với hoạt động truy nhập rủi ro cao sẽ cải thiện vị thế bảo mật của bạn.


Walmart.
"Microsoft đã giúp Walmart triển khai tính năng tự đặt lại mật khẩu an toàn cho hơn 2,5 triệu người dùng để làm giảm số lượng cuộc gọi đến bộ phận trợ giúp."


Trải nghiệm người dùng liền mạch trong Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) cung cấp một mặt phẳng kiểm soát duy nhất để bộ phận CNTT kích hoạt và bảo vệ các trải nghiệm người dùng đa dạng của họ từ một nền tảng quản lý danh tính chung.

Đăng nhập một lần

Đảm bảo người dùng chỉ cần một bộ thông tin xác thực và gặp ít lời nhắc đăng nhập hơn.

Xác thực đa yếu tố

Cung cấp quyền truy nhập mạnh mẽ, được xác minh vào tài nguyên với khả năng xác thực mạnh mẽ.

Xác thực không cần mật khẩu

Cung cấp quyền truy nhập người dùng liền mạch, không tiềm ẩn rủi ro về mật khẩu.

Cổng thông tin người dùng tự phục vụ

Cho phép người dùng thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu và quản lý danh tính của họ mà không cần sự can thiệp của người quản trị hay bộ phận trợ giúp.

Tìm hiểu chuyên sâu về Azure AD

Các tài nguyên khác

Các mẹo hàng đầu để hỗ trợ người dùng

Microsoft và ServiceNow chia sẻ các biện pháp tốt nhất để mang đến cho người dùng trải nghiệm danh tính liền mạch và an toàn.

Xem những cải tiến mới nhất của chúng tôi

Tìm hiểu cách giảm bất đồng trong việc truy nhập với những khoản mục đầu tư mới nhất trong Azure AD về trải nghiệm danh tính người dùng.

Cải thiện tính dễ khám phá của ứng dụng và trải nghiệm cho chạy ứng dụng

Trang Ứng dụng của tôi của Azure AD hiển thị mọi ứng dụng mà người dùng được phép sử dụng trong một cổng thông tin đăng nhập một lần. Hoạt động cá nhân hóa cho phép truy nhập và khám phá ứng dụng dễ dàng hơn.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch