[nolat]

Свързване с клиенти и партньори за стимулиране на бизнеса

Помогнете на всеки потребител извън вашата организация да използва собствената си самоличност.

Какво представлява Azure AD External Identities?

Azure Active Directory (Azure AD) External Identities е набор от възможности, които организациите могат да използват, за да помогнат за защитата и управлението на клиенти и партньори. Azure AD External Identities ви осигурява повече начини за взаимодействие и споделяне на ресурси или приложения с потребители извън вашата организация.

Управление на самоличности с Azure AD

Azure AD помага да се осигури защитено, единно управление и администриране на самоличности за всички потребители, включително служители, партньори и клиенти.

Подобряване на ангажираността на потребителите с Azure AD External Identities

Използвайте Azure AD External Identities, за да дадете на хората извън вашата организация достъп до вашите приложения и ресурси и да разрешите влизането им с помощта на предпочитаната от тях самоличност.

Активиране на B2B Collaboration

Защитено споделяйте приложенията и услугите на вашата фирма с гости от всяка друга организация, като същевременно запазвате контрола върху собствените си корпоративни данни.

Създаване на потоци за самостоятелно записване

Можете да добавяте доставчици на социални и корпоративни самоличности към персонализиран поток за записване и да позволите на потребителите да се регистрират самостоятелно за достъп, без да се нуждаят от покана.

Мащабиране на приложенията за клиентите

Използвайте Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) като своя справочна система и система за самоличности за клиентски приложения и API. Конфигурирайте работата на потребителите за записване, влизане и управление на профили.

Запознайте се задълбочено с Azure AD External Identities

Безпроблемна работа с нашата мрежа от партньори, които са НДС

Има много начини за създаване на персонализирана среда за работа на потребителите, като например използване на различни методи за многофакторно удостоверяване, разрешаване на по-сигурно удостоверяване на клиентите, извършване на управление на достъпа, основано на роли, и борба с измамите чрез проверка на самоличността.

Arkose logo
Experian Logo
The Passwordless Company Logo
Onfido logo
Its Me Logo
IDology logo
IP Logo
Jumio Logo
Keyless Logo
Lexis Nexis Logo
Nevis Logo
N8Identity Logo
PalmID Logo
Trusona Logo
Twilio Logo
TypingDNA Logo
SparkPost Logo
Saviynt Logo
Strata Logo
WhoIAm Logo
Zscaler Logo

Допълнителни ресурси

Практически ръководства

Вижте подробни указания, за да конфигурирате B2B Collaboration.

Интерактивни ръководства

Разберете как да активирате B2B Collaboration.

Ръководства за бърз старт

Първи стъпки в Azure AD B2C.

Уроци

Научете как да създадете клиент на Azure AD B2C.