A person sitting at a desk using a computer with multiple monitors.

Ochrona przed naruszeniem tożsamości

Zadbaj o ochronę i wysoką produktywność pracowników. Używaj silnego uwierzytelniania oraz adaptacyjnych zasad dostępu opartych na ocenie ryzyka w czasie rzeczywistym do udzielania dostępu do zasobów i danych.

Zapewnij skuteczne i zaawansowane zabezpieczenia tożsamości

Zadbaj o ochronę pracowników i pozwól im w pełni wykorzystać swoje możliwości

Zapewnij ochronę przed naruszeniami tożsamości i zagwarantuj, że tylko zweryfikowani użytkownicy i zaufane urządzenia mogą uzyskiwać dostęp do zasobów.

Podnieś poziom bezpieczeństwa aplikacji i danych

Popraw widoczność dostępu i działań w obrębie wszystkich aplikacji i danych oraz kontrolę nad nimi.

Dostarcz łatwe w użyciu środowisko użytkownika

Zapewnij użytkownikom na dowolnym urządzeniu i w dowolnej sieci bezpieczniejszy dostęp do zasobów.

Maersk.
"Firma Maersk wzmacnia swoją globalną działalność dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu zabezpieczającemu zawierającemu funkcje ochrony tożsamości, uwierzytelniania wieloskładnikowego i dostępu warunkowego w ramach usługi Azure Active Directory (Azure AD)."

Dlaczego warto zabezpieczyć dostęp?

Zapewnij ochronę dostępu do zasobów

Zadbaj o ochronę przed naruszeniami z użyciem utraconych lub ukradzionych poświadczeń dzięki ochronie hasłem i silnemu uwierzytelnianiu.

Wymuszaj szczegółową kontrolę dostępu

Popraw wgląd w działania dostępu oraz kontrolę nad nimi dzięki zasadom adaptacyjnym opartym na czynnikach kontekstowych, takich jak użytkownik, urządzenie, lokalizacja i ocena ryzyka w czasie rzeczywistym.

Zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka

Inteligentnie wykrywaj naruszone konta i świadomie reaguj w takich sytuacjach dzięki funkcjom sztucznej inteligencji opartym na chmurze oraz funkcjom automatyzacji, które pozwalają szybko zapobiegać zagrożeniom związanym z naruszonymi kontami.

Zabezpiecz dostęp, aby zadbać o ochronę cyfrowego środowiska pracy

Zadbaj o ochronę tożsamości i dostępu do zasobów

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) oferuje kompletne rozwiązanie do zarządzania tożsamościami i dostępem ze zintegrowanymi zabezpieczeniami, które pomoże Ci w zarządzaniu tożsamościami pracowników i ochronie dostępu do danych.

Zabezpiecz dostęp do zasobów za pomocą silnego uwierzytelniania

Wymuszaj szczegółową kontrolę za pomocą zasad adaptacyjnych

Zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka

Identyfikuj i monitoruj zagrożenia bezpieczeństwa

Poznaj szczegóły dotyczące usługi Azure AD

Dodatkowe zasoby

Najlepsze rozwiązania w zakresie zarządzania pracownikami zdalnymi

Dowiedz się, jak szybko i łatwo wdrożyć i skonfigurować usługę Azure Active Directory w organizacji.

Dostęp warunkowy do ochrony pracy zdalnej

W tych często zadawanych pytaniach przedstawiono najlepsze rozwiązania i porady, a także zasady modelu Zero Trust.

Ulepszone funkcje sztucznej inteligencji do zapobiegania naruszeniom kont

Dowiedz się więcej o nauce, na której jest oparta ochrona tożsamości, oraz o tym, jak dzięki niej analizy zabezpieczeń zyskują wyższy poziom.