Still image from video

Microsoft Defender for Cloud Apps

Höj statusen och skydda åtkomsten till dina molnappar.

Vårt produktnamn har ändrats

Microsoft Cloud App Security-produkten har bytt namn till Microsoft Defender for Cloud Apps. I Microsoft Defender for Cloud Apps ingår dessutom funktioner för appstyrning och säkerhetsfunktioner för fler än 26 000 program.

Viktiga fördelar

Identifiera och bekämpa cyberhot i dina molntjänster med Microsoft Defender for Cloud Apps, en CASB (säkerhetsförmedling för molnåtkomst) som ger omfattande insyn, kontroll över dataöverföring och avancerade analyser.

Utforska och hantera dina appar

Förenkla säkerheten för molnåtkomst med inbyggd integration. Kontrollera och granska dina appar och resurser.

Styr åtkomst till appar och resurser

Identifiera skugg-IT i din organisation. Förstå och kontrollera din digitala informationsegendom.

Utvärdera efterlevnaden för dina appar

Utvärdera mot efterlevnadsstandarder, förhindra läckor och begränsa åtkomsten till reglerade data.Microsofts strategi för CASB-marknaden

Få insyn i dina molnappar och molntjänster med hjälp av avancerad analys för att identifiera och bekämpa cyberhot. Kontrollera hur data förbrukas, oavsett var de finns. Microsoft Defender for Cloud Apps har inbyggda integrationer med branschledande säkerhets- och identitetslösningar, liksom många andra användbara lösningar.

Forrester Total Economic Impact-studie

I den här studien får kunder all nödvändig information för att förstå hur ägande och användande av Microsoft Defender for Cloud Apps (tidigare Microsoft Cloud App Security) kan snabba på flytten till molnet.4

Varför kunder älskar Microsoft Defender for Cloud Apps

Mantrac logo

Mantrac hanterar sin virtuella arbetsplats med Defender for Cloud Apps

”I dag drar Mantrac även fördel av Microsoft Defender for Cloud Apps för att hålla ett öga på anställdas otillåtna bruk av molnappar var de än befinner sig, och hjälper dem att använda säkra, pålitliga appar.”

Nakilat logo

NAKILAT ökar sin molnsäkerhet

”Med Microsoft Defender for Cloud Apps som förstoringsglas får vi en fantastisk insyn i vår SaaS-miljö, vilket ger oss det självförtroende vi behöver för att leverera vår omvandling till en digital arbetsplats.”

 

- Muhammad Yasir Khan, ansvarig för IT-infrastruktur

Ansell logo

Ansell samlar in krav på webbsäkerhet och efterlevnad med Defender for Cloud Apps

”Om du använder [Microsoft 365] och Azure, och du letar efter en CASB, tvivlar jag på att det går att hitta en bättre lösning än Microsoft Defender for Cloud Apps.”

– George Michalitsianos, Senior Director of IT Security and Infrastructure

St. Luke’s logo

St. Luke’s förbättrar efterlevnad och skyddar hälsoinformation

”St. Luke’s sökte sig till molnet för snabbhet, säkerhet och smidighet. Vi gör oss av med infrastruktur och automatiserar IT-processer, så att vi kan fokusera på anskaffning och att leverera fler företagslösningar med mervärde.”

– Chad Brisendine, Chief Information Officer

Kom igång med Microsoft Defender for Cloud Apps

Testa kostnadsfritt

Konfigurera snabbt och få insikter nästan direkt. Kontroll och sinnesfrid är bara ett klick borta.

Börja distribuera

När du påbörjat distributionen kan du använda vår vägledning och support i takt med att du får ökad kunskap om, och insikt i, din miljö.

Fler resurser

Utforska de främsta användningsfallen för CASB

Mer information om kunders största bekymmer rörande kontroll och hantering av resurser och appar.

Vad är CASB?

Läs tillämpliga delar av vår tekniska dokumentation för mer information om detta viktiga verktyg för uppsnabbning av molnet.

Få licensinformation

Se licensalternativ för Microsoft Defender for Cloud Apps.

Gå med i Microsoft Defender for Cloud Apps-communityn

Microsoft Defender for Cloud Apps-communityn välkomnar alla entusiaster, kunder och IT-personal.

Utvärdera ditt koncepttest (proof of concept)

Undersök vilka alternativ som får ut mesta möjliga av Microsoft Defender for Cloud Apps.

Skicka feedback om Microsoft Defender for Cloud Apps

Lämna in ett Gartner Peer Insights-bidrag om din erfarenhet av Microsoft Defender for Cloud Apps.

Ett enkelt cirkeldiagram visar Microsofts unika strategi för CASB-marknaden och hur kunder får hjälp med att uppnå Noll förtroende-säkerhet. Microsoft Defender for Cloud Apps använder en tillämpningsmotor för att utvärdera principer i realtid. Motorn ger skydd genom att analysera signaler och använda organisationsomfattande principer och information om hot, och ser till att identiteter är verifierade och autentiserade samt att enheter är säkra. Den villkorar åtkomst till data, appar, infrastruktur och nätverk, och tillhandahåller kontinuerlig och omfattande synlighet, analys och automatisering.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
Gartner Magic Quadrant for Cloud Access Security Brokers, 28 oktober 2020, Craig Lawson | Steve Riley.
Gartner Peer Insights är den subjektiva åsikten hos individer och slutanvändare baserat på deras egna upplevelser, och representerar inte åsikten Gartner eller deras samarbetspartner håller.
2, 4. The Total Economic Impact™ (TEI) Of Microsoft Cloud App Security, en beställd studie som gjordes av Forrester Consulting, maj 2021.

3. Forrester Wave™: Cloud Security Gateways, Q2 2021, Andras Cser, maj 2021.

Till vänster i informationsgrafiken visas ett stapeldiagram som beskriver fördelarna med att distribuera Microsoft Defender for Cloud Apps. Med allt från kortare tid och ansträngning för att åtgärda incidenter till förbättrad efterlevnad och granskning blir besparingarna mer än 8,9 miljoner USD. Tre viktiga tal anges till höger: 151 procent kapitalavkastning (ROI), nettonuvärdet (NPV) om $5,35 miljoner samt en total återbetalningstid på mindre än tre månader.