Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Vad är SASE (Secure Access Service Edge)?

Lär dig hur ramverket SASE kombinerar WAN-funktioner och säkerhet med Nolltillit för att skydda molnbaserade företag.

Definition av SASE

Secure Access Service Edge (SASE) är ett säkerhetsramverk som kombinerar programvarudefinierat Wide Area Network (SD-WAN) med säkerhetslösningar med Nolltillit för att skapa en molnplattform som gör det möjligt att ansluta användare, system, slutpunkter och fjärrnätverk till appar och resurser på ett säkert sätt.

SASE har fyra huvudsakliga karaktärsdrag:

1. Identitetsdriven:

Åtkomst ges enligt användarnas och enheternas identiteter.

2. Molnbaserad:

Både infrastrukturen och säkerhetslösningarna är molnbaserade.

3. Stöd för alla gränser:

Varje fysisk, digital och logisk gräns skyddas.

4. Global:

Användarna är skyddade oavsett var de befinner sig när de arbetar.

Det huvudsakliga syftet med SASE-arkitekturen är att tillhandahålla en sömlös användarupplevelse, optimerade anslutningsmöjligheter och omfattande säkerhet på ett sätt som hjälper digitala företag uppfylla sina dynamiska säkerhetsåtkomstbehov. Istället för att skicka trafik till traditionella datacenter eller privata nätverk via ett stamnät för att genomföra säkerhetskontroller gör SASE det möjligt för enheter och fjärrsystem att komma åt appar och resurser på ett smidigare sätt – var som helst och när som helst.

Viktiga komponenter i SASE

SASE kan delas upp i sex viktiga komponenter.

Programvarudefinierat Wide Area Network (SD-WAN)

Ett programvarudefinierat WAN är en överliggande arkitektur som använder program för routning eller växling för att skapa virtuella anslutningar mellan slutpunkter – såväl fysiska som logiska. SD-WAN tillhandahåller nästan ett obegränsat antal sökvägar för användartrafik som optimerar användarupplevelsen och ger tillgång till kraftfull flexibilitet för kryptering och hantering av policyer.

Brandvägg som en tjänst (FWaaS)

Brandvägg som en tjänst flyttar brandväggsskyddet till molnet istället för det traditionella nätverket. Det här gör det möjligt för företag att ansluta mobil personal till företagets nätverk på ett säkert sätt samtidigt som de kontrollerar efterlevnaden av konsekventa säkerhetspolicyer med omfattande räckvidd.

Säker webbgateway (SWG)

En säker webbgateway är en webbsäkerhetstjänst som filtrerar obehörig trafik från att komma åt ett visst nätverk. Målet med en SWG är att upptäcka hot innan de gör intrång i ett virtuellt område. Säkra webbgatewayer gör detta genom att kombinera tekniker för att identifiera skadlig kod, oskadliggöra skadlig programvara och filtrera webbadresser.

Åtkomst till nätverk med Nolltillit (ZTNA)

Åtkomst till nätverk med Nolltillit är en uppsättning konsoliderade och molnbaserade tekniker som verkar inom ett ramverk där förtroendet aldrig är implicit – där åtkomst alltid kräver autentisering och ges enligt principen om minst privilegierad åtkomst för alla användare, enheter och program. När den här modellen används måste alla användare autentiseras, auktoriseras och verifieras kontinuerligt för att få åtkomst till företagets privata program och data. ZTNA gör det möjligt för företagen att undvika de traditionella virtuella privata nätverkens (VPN) dåliga användarvänlighet, komplexa drift, kostnader och risker.

Säkerhetsförmedling för molnåtkomst (CASB)

En säkerhetsförmedling för molnåtkomst är ett SaaS-program som tillämpar policyer för datasäkerhet och som fungerar som en kontrollpunkt mellan lokala nätverk och molnbaserade program. En CASB skyddar företagets data genom en kombination av förebyggande åtgärder, övervakning och riskreducering. Den kan även identifiera skadliga beteenden och varna administratörer när policyer inte efterlevs.

Centraliserad och enhetlig hantering

En modern SASE-plattform gör det möjligt för IT-administratörer att hantera SD-WAN, SWG,CASB, FWaaS och ZTNA genom en centraliserad och enhetlig hanteringsfunktion för nätverk och säkerhet. Det här gör det möjligt för IT-personalen att fokusera på mer angelägna områden och förbättrar användarupplevelsen för företagets hybridarbetare.

Fördelar med SASE

SASE-plattformar tillhandahåller betydande fördelar jämfört med traditionella lokala nätverksalternativ. Här är några av de främsta anledningarna företag kan vilja byta till ett SASE-ramverk:

Minskade IT-kostnader och minskad komplexitet

Äldre modeller för nätverkssäkerhet använder en uppsjö av olika lösningar för att skydda nätverket. SASE minskar mängden lösningar som krävs för att skydda program och tjänster, vilket både minskar kostnaderna och förenklar administrationen.

Bättre flexibilitet och skalbarhet

Eftersom SASE är helt molnbaserat är både nätverks- och säkerhetsramverken helt skalbara. På så sätt kan systemet växa i takt med att företaget gör det, vilket möjliggör en riktig digital omvandling.

Skapat för att möjliggöra hybridarbete

Medan traditionella hub-and-spoke-nätverk får problem med att hantera bandbredden som krävs för att se till att distansarbetarna är produktiva tillhandahåller SASE säkerhet på företagsnivå för alla användare, oavsett hur eller var de arbetar.

Förbättrar användarupplevelsen

SASE optimerar säkerheten för användarna genom att hantera säkerheten på ett intelligent sätt i realtid. Detta förbättrar svarstiderna när användarna ansluter till molnprogram och -tjänster samtidigt som det minskar företagets attackyta.

Förbättrad säkerhet

I SASE-ramverket kombineras SWG, DLP, ZTNA och andra tekniker för skydd mot hot för att ge arbetarna på distans säker åtkomst till företagsresurser och minska riskerna för laterala rörelser i nätverket. SASE undersöker och skyddar alla anslutningar, och alla policyer för skydd mot hot är tydligt definierade i förväg – utan undantag.

Mer information om proaktiv säkerhet med Nolltillit

Skillnaden mellan SASE och SSE

SSE (Security Service Edge) är en fristående del av SASE som endast fokuserar på molnsäkerhetstjänster. SSE tillhandahåller säker åtkomst till internet genom en skyddad webbgateway, skyddar SaaS- och molnappar via en CASB och skyddar fjärranslutningar till privata appar med ZTNA. SASE omfattar också dessa komponenter, men inkluderar även SD-WAN, WAN-optimering och tjänstkvalitetselement.

Så kommer du igång med SASE

För att implementera SASE krävs såväl detaljerad planering och förberedelse som kontinuerlig övervakning och optimering. Här är några råd om hur du kan planera och implementera distributionen av SASE i faser.

1. Definiera målen och kraven för SASE

Identifiera de problem i företaget som kan åtgärdas med hjälp av SASE – och titta även på hur det kan påverka företagets resultat. När du vet varför SASE är en tillgång för företaget kan du förtydliga vilka tekniker som kan användas för att komplettera företagets nuvarande infrastruktur.

2. Välj din SD-WAN-stomme

Välj SD-WAN som ska tillhandahålla nätverksfunktioner och lägg sedan till en SSE-leverantör för att skapa en omfattande SASE-lösning. Integrering är nyckeln.

3. Implementera lösningar med Nolltillit

Åtkomstkontroll bör styras av identitet. Slutför distributionen av SASE genom att välja en uppsättning molnbaserade tekniker med Nolltillit för att skydda dina data på bästa möjliga sätt.

4. Testa och felsöka

Innan du implementerar en SASE-distribution kan du testa SASE-funktionerna i en mellanlagringsmiljö och experimentera med hur din säkerhetsstack med flera moln integrerar med SD-WAN och andra verktyg.

5. Optimera dina SASE-inställningar

När företaget växer och prioriteringarna förändras kan du leta efter nya möjligheter med en kontinuerlig och anpassningsbar SASE-implementering. Varje företags väg till en fullt utvecklad SASE-arkitektur är unik. Genom att utföra implementeringen i steg kan du gå vidare med tillförsikt vid varje etapp på resan.

SASE-lösningar för företag

Alla organisationer som vill tillhandahålla omfattande dataskydd och skydd mot hot, skynda på sin digitala omvandling och underlätta för distans- eller hybridarbetare bör överväga att implementera ett SASE-ramverk.

Utvärdera din nuvarande miljö och identifiera svagheter som måste täppas igen för att få bästa möjliga resultat. Sedan identifierar du lösningarna som gör det möjligt för dig att utnyttja dina nuvarande teknikinvesteringar genom att integrera verktygen som redan följer principerna om Nolltillit.

Kom igång

Mer information om Microsoft Security

Lösningar med Nolltillit

Gör din säkerhet proaktiv med Nolltillit.

Microsoft Defender för molnet

Skydda din multimolninfrastruktur.

Microsoft Entra privatåtkomst

Ge användare möjlighet att ansluta säkert till privata appar var de än befinner sig.

Microsoft Defender XDR

Skydda dina användare med teknik för skydd mot hot.

Microsoft Entra internetåtkomst

Säker åtkomst till Internet, SaaS och Microsoft 365-appar.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Skydda dina molnappar med säkerhetsförmedling för molnåtkomst.

Molnsäkerhet

Få integrerat skydd för appar och resurser i flera moln.

Microsoft Sentinel

Få en överblick över hela organisationen.

Vanliga frågor och svar

 • Secure Access Service Edge (SASE) är en molnbaserad säkerhetsarkitektur som kombinerar programvarudefinierat Wide Area Network (SD-WAN) med en konsoliderad säkerhetsstack som tillhandahålls via molnet och som omfattar SWG, CASB, ZTNA och FWaaS.

 • SASE-arkitektur är en ledande arkitekturmodell som bygger på ett globalt och skalbart nätverk som förbättrar produktiviteten för hybridarbetsstyrkan och minskar komplexiteten i dagens distribuerade företagsmiljöer.

 • SASE skiljer sig från traditionell nätverkssäkerhet genom sättet det kontrollerar och ansluter användare, slutpunkter och fjärrnätverk till appar och resurser. Medan traditionell nätverkssäkerhet för företag väljer att dirigera trafik till privata nätverk och företags datacenter via ett stamnät och genom webbgatewayer och brandväggar tillhandahåller SASE en global och konsekvent upplevelse vid åtkomstpunkten.

  Modellen gör så att du slipper dåliga användarupplevelser, komplicerad drift, kostnader och riskerna som finns i traditionella säkerhetsmodeller samtidigt som den minskar företagets attackyta och förbättrar IT-flexibiliteten.

 • SASE-lösningar består av sex grundläggande komponenter som tillhandahåller en rad olika funktioner:

  1. Programvarudefinierat Wide Area Network (SD-WAN): En överliggande arkitektur som skapar virtuella anslutningar mellan slutpunkter.

  2. Säker webbgateway (SWG): En webbsäkerhetstjänst som förhindrar obehörig trafik från att komma åt ett visst nätverk.

  3. Säkerhetsförmedling för molnåtkomst (CASB): Ett SaaS-program som fungerar som en kontrollpunkt mellan lokala nätverk och molnbaserade program.

  4. Brandvägg som en tjänst (FWaaS): En lösning som flyttar brandväggsskyddet till molnet istället för det traditionella nätverket.

  5. Åtkomst till nätverk med Nolltillit (ZTNA): En IT-lösning som kräver att alla användare ska vara explicit autentiserade, auktoriserade och kontinuerligt verifierade för att komma åt företagets appar och data.

  6. Centraliserad och enhetlig hantering: Policyhantering från en enda konsol.

 • När SASE har implementerats kan företagen tillhandahålla säker åtkomst oavsett var deras användare, enheter eller program befinner sig. Dessutom tillhandahåller SASE:

  1. Flexibel och omfattande säkerhet – från skydd mot hot till den senaste generationens brandvägg.

  2. Optimerad prestanda och förbättrad användarupplevelse (till exempel snabbare svarstider och säkerhet på begäran).

  3. Minskade kostnader och mindre komplexitet tack vare att viktiga nätverks- och säkerhetsfunktioner har slagits samman i färre lösningar.

  4. Flexibla och skalbara nätverksgränser som snabbar på den digitala omvandlingen och implementeringen av IoT-lösningar, underlättar för den moderna hybridarbetsstyrkan och skapar bättre produktivitet samt minskar komplexiteten i företaget.

Följ oss