Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Microsoft Security

Vad är säkerhet för flera moln?

Mer information om säkerhet för flera moln och hur det hjälper dig att skydda dig i miljöer med flera molntjänster.

Definitionen av säkerhet för flera moln

För att förstå säkerhet för flera moln är det viktigt att veta vad som menas med tjänster för flera moln och hybridmoln. Med ”flera moln” avses användning av molntjänster från flera molntjänstleverantörer. Om ditt företag använder flera moln kan ni ha olika projekt i olika molnmiljöer från flera molntjänstleverantörer.

På samma sätt innebär ”hybridmoln” att flera molnmiljöer används. Men i en hybridmolnkonfiguration fördelas arbetet i ett delat arbetsbelastningssystem med ett offentligt moln, lokala resurser och ett privat moln. 
En fördel med både hybridmoln och flera moln är att de är anpassningsbara och kostnadseffektiva. Båda är mer flexibla när det gäller att hantera tillgångar och datamigreringar mellan lokala resurser och molnet. Dessutom får företag mer kontroll och ökad säkerhet med ett privat moln i en hybridmolnmiljö.

”Säkerhet för flera moln” är en lösning som hjälper till att skydda företagets tillgångar, till exempel privata kunddata och program, mot cyberattacker i dina molnmiljöer. 

Varför är säkerhet för flera moln viktigt?

Tyvärr har cyberattacker blivit ett allt vanligare och allvarligare hot mot de flesta företag eftersom de kan orsaka ekonomiska förluster och skadat rykte. Dataläckor och säkerhetsöverträdelser påverkar också kontinuiteten i organisationen.

Nu när företag och organisationer inom allt fler branscher börjar använda infrastrukturer för flera moln och hybridmoln måste de också hantera de exponeringsrisker som medföljer alla oskyddade molnmiljöer. Oskyddade molnmiljöer är ofta mer sårbara för dataförlust och obehörig åtkomst, och det kan vara svårt att få en överblick över flera molnmiljöer och följa alla efterlevnadskrav. En enda cyberattack kan få en stor påverkan på verksamheten och leda till förlorat förtroende hos kunderna, kostsamma reparationer och förlorade intäkter.

I alla strategier för flera moln bör det finnas en säkerhetslösning för flera moln som skyddar mot dessa skadliga konsekvenser. Här är fyra fördelar med att implementera säkerhet för flera moln:

 1. Ökad tillförlitlighet. Med säkerhet för flera moln skyddas företagets tillgångar så att dina data får ett bättre skydd och dina viktiga program kan fortsätta att fungera optimalt. Med ett säkrare moln har bara behöriga användare åtkomst till program, vilket bidrar till att förhindra läckage av känslig information.
 2. Konstant säkerhet. Ditt företag får övervakning dygnet runt av cyberattacker och exponeringsrisker samt påminnelser om viktiga säkerhetsuppdateringar.
 3. Minskade kostnader. Cyberattacker kan få katastrofala konsekvenser för din verksamhet. De kan ofta leda till kostsamma reparationer och återställningar. Genom att skydda din miljö med flera moln ser du till att företaget får ett bättre skydd mot cyberhot som riskerar att bli kostsamma.
 4. Centraliserad vy. Med en säkerhetslösning för flera moln kan företaget hantera säkerheten för molnmiljöer från en plats. Med säkerhet för flera moln kan du se programmens hälsa, utvärdera exponeringsrisker för data och program samt hantera användaråtkomst.

Viktiga överväganden för säkerhet för flera moln

Molnmiljöer har några unika utmaningar. Om du har en dålig överblick över molnmiljöerna kan det blir svårt för organisationen att övervaka hälsan för molninfrastrukturerna. 
För att skydda dina molnmiljöer bör du därför överväga följande:

 • Säkerhetsstatus för dina molnresurser. Det är viktigt att välja de säkraste platserna för dina data, oavsett om det är lokalt eller i molnet. Det är också viktigt att du skyddar ditt moln genom att utveckla en plan för affärskontinuitet och haveriberedskap och använda verktyg för skydd mot dataförlust.
 • Bästa sättet att skydda dina arbetsbelastningar i moln eller hybridmoln mot hot. För att säkerställa att ditt företag har så bra insyn som möjligt i vad som händer i dina molnmiljöer ska du använda molnsäkerhetslösningar som erbjuder undersökning, rapporter och identifiering av hot samt lösningar som förebygger molnsäkerhetshot.
 • Autentisering. Utveckla en strategi som gör att företaget kan centralisera principerna för autentisering och auktorisering. På så sätt säkerställer du att ingen enskild molntjänstleverantör använder helt andra autentiserings- och auktoriseringsprotokoll.
 • Uppdateringar. Se till att programvaruuppdateringarna är automatiserade för enskilda molntjänstleverantörer för att undvika svaga punkter som cyberbrottslingar kan utnyttja.
 • Inbyggt säkerhetsstöd. Säkerhetsplattformar ska minska motståndet mot att implementera skydd, inte be dig att utföra tidskrävande förberedelser.
 • Centraliserad vy. Undvik en konfiguration som kräver att du hoppar fram och tillbaka mellan plattformar för att få en heltäckande bild av vad som händer i dina moln. På så sätt sparar du tid och minskar frustrationen.

Så hanterar du säkerhet för flera moln

Organisationer har problem med efterlevnadshinder och bristande insyn i molnmiljöer. Därför är det viktigt att ha ett centraliserat molnsäkerhetsverktyg för att hantera miljöer med flera moln och hybridmoln.

Med en plattform för hantering av flera moln kan din organisation hantera miljöer med flera moln på samma sätt som för en enskild molnmiljö. Det ger transparens och bättre kontroll över molnresurserna. Dessutom får företaget användbara analys- och AI-funktioner med lösningar för hantering av flera moln. 

Följ dessa steg när du använder en plattform för hantering av flera moln:

 1. Skydda produktutvecklingen för flera moln från första raden kod.
 2. Skydda molntjänstens tillgänglighet med nätverkssäkerhet.
 3. Hantera behörigheter och åtkomst till molninfrastruktur för användare.
 4. Använd hantering av molnsäkerhetsstatus för att övervaka molnets status och åtgärda risker proaktivt.
 5. Använd skydd av arbetsbelastningar i molnet under körning.

Typer av säkerhetshot för flera moln

I dagens komplexa värld av cyberhot finns det många typer av hot mot säkerheten för flera moln. Här är några vanliga situationer och hinder att överväga när du utformar en säkerhetsplan för flera moln:

 • Brist på enhetlig hantering och styrning
 • Barriärer, personalbrist och utbildningsluckor
 • Skydd av arbetsbelastningar oavsett var de är
 • Brist på samverkan
 • Felaktiga konfigurationer eller konfigurationsavvikelser
 • Brist på överblick över miljöer
 • Upprätthållande av konsekventa åtkomstkontroller
 • Skugg-IT
 • Utveckla och använda säkra appar

Metodtips för säkerhet för flera moln

Som tur är kan organisationer förebygga många säkerhetshot för flera moln genom att utforma en säkerhetsplan och följa några metodtips:

 • Lär känna fienden. Genom att lära dig de vanligaste metoderna som cyberbrottslingar använder för att få åtkomst till ditt moln kan du agera förebyggande och välja de säkerhetslösningar som ger bäst skydd för att undvika intrång i din organisation. 
 • Automatisera processer när det är möjligt. Om du aktiverar alternativ för automatiska uppdateringar får du en sak mindre att tänka på och kan känna dig trygg i vetskapen om att du har de senaste korrigeringarna. 
 • Kombinera SIEM med XDR för att automatisera arbetsbelastningsskyddet. Få integrerat skydd mot hot för enheter, identiteter, appar, e-post, data och arbetsbelastningar i molnet.
 • Prioritera konsekvens. Försök att i största möjliga mån fatta enhetliga säkerhetsbeslut och göra enhetliga säkerhetsinställningar i molnet. Och undvik engångslösningar för specifika situationer som du sedan behöver följa upp och hantera på ett annat sätt. Då blir det svårt att få ett sammanhängande ekosystem för flera moln. Om du har flera olika regler och inställningar att komma ihåg och följa ökar risken för mänskliga fel.
 • Hantera allt från en enda plats. Det blir enklare för molnteknikerna att få en överblick över säkerhetsinställningarna för din miljö med flera moln och de kan hantera allt från en enda kontrollpanel.
 • Aktivera åtkomst med minsta möjliga behörighet. Automatisera tillämpningen av principen om minsta möjliga behörighet i hela infrastrukturen med flera moln så att du får en flerdimensionell vy av riskerna för identiteter, behörigheter och resurser.
 • Implementera rekommendationer för hantering av molnsäkerhetsstatus (CPSM). Använd en CSPM-lösning för att utvärdera och stärka säkerhetskonfigurationen för dina molnresurser.
 • Minska nätverksredundans. Ju fler platser du har samma information och resurser på, desto fler platser kan cyberbrottslingar angripa.
 • Integrera säkerhet i DevOps. Använd ett verktyg som GitHub Advanced Security för att skapa säkra appar genom direkt integrering i utvecklarnas arbetsflöde. Du kan åtgärda säkerhetsrisker tidigare, automatisera korrigeringar av säkerhetsrisker och tillämpa principer via kod.

Så här väljer du en säkerhetslösning för flera moln

Helst ska en säkerhetslösning för flera moln omfatta en kombination av åtgärder som kraftigt minskar risken för att molnmiljön ska komprometteras, till exempel: 

 • Identifiering av svaga punkter i din molnkonfiguration.
 • Implementering av omfattande stöd för flera moln som täcker alla dina molnmiljöer.
 • Användning av omfattande arbetsbelastningsskydd som skyddar alla dina olika arbetsbelastningar.
 • Distribuera säkerhetsinsikter som använder hantering av extern attackyta.
 • Välja inbyggt stöd för molnsäkerhet.
 • Skapa en centraliserad vy över dina miljöer.
 • Ha en plan på plats för att snabbt reagera på hot.
 • Ta reda på antalet falska positiva hot.
 • Se till att du har stöd för efterlevnadsstandarder.

Microsoft Defender för molnet är ett exempel på en säkerhetslösning för flera moln som har funktioner för att:

 • Utvärdera och stärka säkerhetskonfigurationen för dina molnresurser.
 • Hantera efterlevnad för att följa viktiga bransch- och regelstandarder.
 • Aktivera hotskydd för arbetsbelastningar som körs i Azure, AWS, och Google Cloud Platform – och för arbetsbelastningar som körs lokalt.
 • Identifiera säkerhetsrisker för att skydda dina arbetsbelastningar i flera moln och hybridmoln mot skadliga angrepp.

Hanteringen av säkerhet för flera moln kan verka överväldigande vid en första anblick på grund av att det ingår så många rörliga delar, men den goda nyheten är att för alla nya hot så utvecklas också nya kraftfulla lösningar.

Mer information om Microsoft Security

Molnsäkerhet

Få ett omfattande skydd för appar och resurser i flera moln.

Microsoft Defender för molnet

Skydda dina arbetsbelastningar i flera moln och hybridmiljöer.

Microsoft Defender for Cloud Apps

Identifiera och bekämpa cyberhot i dina molntjänster.

Säkerhetförmedling för molnåtkomst

Få de funktioner för synlighet, datakontroll och analys som du behöver för att bekämpa cyberhot.

Vanliga frågor och svar

 • Med säkerhet för flera moln skyddas organisationen mot cyberbrottslingar som försöker göra intrång i ditt moln. Att ha en stark säkerhetslösning för flera moln på plats kan skydda mot dataintrång, ekonomisk förlust och förlorat förtroende hos kunderna.

 • Utan en bra säkerhetslösning är en miljö med flera moln mer sårbar än en miljö med bara ett moln. Det beror helt enkelt på att det finns fler möjliga ställen att göra intrång.

 • En säkerhetsstrategi för flera moln är en övergripande plan som omfattar alla molnkomponenter i organisationen och vars mål är att ge dessa bästa möjliga skydd.

 • Säkerhetsverktyg för flera moln är specifika lösningar som används i en säkerhetsstrategi för flera moln för att förhindra obehörig åtkomst till organisationens molnmiljö. Microsoft Defender för molnet är ett exempel på ett säkerhetsverktyg för flera moln.

Följ Microsoft