Streamline & Strengthen

Förenkla och stärk säkerheten

Med Microsoft Security kan du ersätta upp till 40 separata lösningar.

Microsoft utnämndes till ledare i fyra Gartner Magic Quadrants

Microsoft fortsätter vara en ledare i fyra Gartner Magic Quadrants för 2020.1

Intelligent säkerhet

Minska komplexiteten, ge dina säkerhetsteam nya möjligheter och leverera smidiga användarupplevelser.

Inbyggda upplevelser mellan olika plattformar

”En del av våra användare har inte ens märkt att vi har infört utökade säkerhetsfunktioner. Jag tror att det är det bästa sättet att införa säkerhet – smidigt och i bakgrunden.”

Få ett modernt skydd med AI och automation

Enligt Forrester åtgärdade vår säkerhetsteknik automatiskt 97 % av de slutpunktsattacker som identifierades1. Tack vare det kan team koncentrera sig på att lösa mer komplicerade fall.

Bäst och integrerad

Få ett integrerat skydd för hela miljön, från slutpunktssäkerhet till CASB, Noll förtroende och allt där emellan.

Säkerhetsprodukter

Microsoft Azure

Microsoft Azure ökar säkerheten för dina hybridarbetsbelastningar i molnet.

Microsoft 365

Microsoft 365 hjälper dig att skydda identiteter, data, appar och slutpunkter mot cyberhot.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.
2. Källa: The Total Economic Impact™ Of Microsoft Defender ATP, april 2019, en beställd studie som genomförts av Forrester Consulting.