Microsoft 365 Defender

Förhindra attacker med automatisk säkerhet över domängränserna och inbyggd AI.

Microsoft 365 E5-förmån med Azure Sentinel

Microsoft 365 E5- och Microsoft 365 E5 Security-kunder kan få Azure-krediter på upp till 100 MB per användare per månad med Microsoft 365-datainmatning, vilket sparar en typisk distribution med 3 500 platser 1 500 USD per månad.


Förhindra attacker i Microsoft 365-tjänster

Hoten blir allt mer komplexa och ihållande, varningarna ökar och säkerhetsteamen överväldigas. Microsoft 365 Defender, som är en del av Microsofts XDR-lösning, utnyttjar Microsoft 365-säkerhetsportföljen för att automatiskt analysera hotdata i flera domäner. Detta ger dig en fullständig bild av varje attack i en och samma instrumentpanel. Med den här klarheten kan försvarare nu fokusera på kritiska hot och söka efter sofistikerade säkerhetsöverträdelser. De kan lita på att den kraftfulla automatiseringen i Microsoft 365 Defender upptäcker och stoppar attacker i alla faser och återför organisationen till ett säkert tillstånd.

Stoppa attacker innan de sker

Minska attackytan och eliminera ihållande hot.

Upptäck och automatisera i flera domäner

Integrera hotdata för snabba och heltäckande åtgärder.

Sök igenom alla dina data

Utnyttja tiden du sparar till att tillämpa dina expertkunskaper.

Funktioner i Microsoft 365 Defender


Skydda din Microsoft 365-miljö

Dra nytta av den förstklassiga Microsoft 365-säkerhetsportföljen och analysera automatiskt data i flera domäner.

Identiteter

Hantera och skydda hybrididentiteter och förenkla åtkomsten för medarbetare, partner och kunder.

Slutpunkter

Få förebyggande skydd, identifiering efter överträdelser, automatiserad undersökning och åtgärder för slutpunkter.

Molnappar

Få insyn, kontrollera data och upptäck hot i molntjänster och molnappar.

E-post och dokument

Skydda e-post, dokument och samarbetsverktyg med Microsoft Defender för Office 365.

Branscherkännande

Screenshot from video.

SIEM och XDR

För att skydda verksamheten behöver du kunna föra samman insikterna från alla dina säkerhetsverktyg. Microsoft 365 Defender integreras med Azure Sentinel, en molnbaserad lösning för säkerhetsinformation och händelsehantering (SIEM).

 

Med Azure Sentinel får du intelligenta säkerhetsanalyser för hela företaget i en enda konsol. Anslut data från dina Microsoft-produkter och alla andra källor, och dra nytta av AI för att få snabbare och smartare hotidentifiering och åtgärder. Eliminera konfiguration och underhåll av säkerhetsinfrastruktur och skala upp för att möta säkerhetsbehoven.

 

Azure Sentinel ansluts även till Azure Defender, ett inbyggt verktyg med hotskydd för arbetsbelastningar som körs i Azure, lokalt och i andra moln. Azure Defender skyddar dina hybriddata, molnbaserade tjänster och servrar från hot. Det integreras enkelt med dina befintliga säkerhetslösningar samtidigt som Microsofts omfattande hotinformation utnyttjas.

Mer information om Microsoft 365 Defender

Bloggserie

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och funktionerna för Microsoft 365 Defender.

Licensiering

Microsoft 365 Defender ingår med vissa Microsoft 365 och Office 365 Security- och Enterprise-licenser.

Teknikcommunityn

Få metodtips, uppdateringar och kontakt med produktteamen i teknikcommunityn för Microsoft 365 Defender.

1. Gartner rekommenderar inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i företagets forskningspublikationer, och råder inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller andra utnämningar. Gartners forskningspublikationer innehåller åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som framställning av fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande denna forskning, inklusive garantier avseende allmän lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.