Stärk säkerheten med skräddarsydd vägledning

Photograph of a person standing inside a large data center interacting with a large touch-screen monitor displaying status information
Få reda på hur du får insyn i organisationens säkerhet, hur du hanterar kontroller och principer och hur du kan få vägledning för att stärka säkerheten.

Förstå din säkerhetsposition

Med våra lösningar får du aviseringar, rapporter och instrumentpaneler för att hjälpa dig att enkelt se problemområden i miljön och snabbt hantera dem.
Photograph of two people sitting at a table looking at a Surface Book in View Mode
Photograph of a person sitting at a desk with a Surface Book on a stand connected to a large monitor

Implementera konsekventa säkerhetskontroller

Anpassningsbara portaler kan hjälpa dig att enkelt få åtkomst till och hantera dina kontroller. Skapa principer för att definiera din säkerhetsposition och ge användarna olika åtkomstnivåer till säkerhetskontroller. 

Stärk säkerheten med information

Med Microsoft-lösningar får du kontinuerlig information, användbara insikter och anpassade rekommendationer som förstärker organisationens säkerhet.
Photograph of five people inside a large glass conference room viewing a presentation.

Produktlösningar

Azure Security Center

Microsoft Secure Score

Microsoft 365 Säkerhets- och efterlevnadscenter

Kundberättelser om säkerhetshantering

Clover logo

”Vi implementerar aggressivt de rekommendationer på Secure Score-instrumentpanelen. Med Secure Score ser vi förbättringarna över tid – och kan visa dem för företagsledningen.”

- David J. Kueffner, vice VD, IT-infrastruktur
Nakilat logo

”Med Cloud App Security som förstoringsglas får vi en fantastisk insyn i vår SaaS-miljö, vilket ger oss det självförtroende vi behöver för att leverera vår omvandling till en digital arbetsplats”,

Yasir Khan, ansvarig för IT-infrastruktur på Nakilat

Se mer från Microsoft-säkerhetshantering

Ta en snabbkurs om säkerhetshantering

Skydda dig mot molnattacker

Förbättra säkerhetshanteringen


Ytterligare säkerhetshanteringsresurser

Graphic icon of a key

Viktiga kunskaper om säkerhetshantering

Lär dig hur IT-säkerhetsansvariga effektivt kan hantera säkerheten när attackmetoder blir mer avancerade och komplexa. 
Graphic icon of a shield with an exclamation point in the center

Whitepaper om cyberåterhämtning

Få tydliga råd om hur organisationer i alla branscher kan skapa en plan för och översikt över cyberåterhämtning

Mer information om intelligent säkerhetshantering