Microsoft 365 וענף הייצור

צייד את כוח העבודה שלך ושדרג את הכישורים שלו באמצעות פתרונות של Microsoft 365 לענף הייצור.

Photograph of a person wearing industrial safety gear including a helmet, gloves, and eye protection working in a factory with heavy machinery

פתרונות לענף הייצור

אבטחה

אבטח רשתות ופקח עליהן וספק אבטחת סייבר בסביבות תעשייתות, עתירות נכסים.

תאימות

הימנע מתביעות מיותרות ועמוד בקצב בעזרת תקנות ברמת המחלקה, כוח האדם ותקנות אחרות בתעשייה.

שיתוף פעולה

חבר בין צוותים מרחבי קומת הייצור ושמור על תפעול יעיל.


Alcoa logo

Microsoft 365 מספקת לך סביבה מאובטחת יותר המאפשר לכל השיחות הללו להתקיים, עם אמצעי הגנה משופרים מפני איומים חיצוניים.

אליסון קוץ', ראש צוות שיתוף פעולה, Alcoa

משאבי ייצור

מרכז יחסי האמון של Microsoft

ענה על הצרכים של ארגון הייצור שלך בתחום האבטחה, הפרטיות והתאימות בעזרת Microsoft.

Microsoft בענף הייצור

קבל מידע וגלה כיצד אנו מאפשרים טרנספורמציה לייצור חכם.

בלוג על תעשיית הייצור

קבל מידע על המגמות הדיגיטליות והפתרונות החדשניים העדכניים ביותר בתעשיית הייצור.