Microsoft 365 a výroba

Vybavte svojich pracovníkov riešeniami služby Microsoft 365 pre oblasť výroby a rozšírte tak možnosti práce.

Photograph of a person wearing industrial safety gear including a helmet, gloves, and eye protection working in a factory with heavy machinery

Riešenia pre oblasť výroby

Zabezpečenie

Monitorujte a zabezpečte siete a zároveň poskytujte kybernetické zabezpečenie v priemyselných prostrediach s veľkým množstvom aktív.

Dodržiavanie súladu

Vyhnite sa zbytočným súdnym sporom a dodržiavajte všetky nariadenia platné pre oddelenie, prácu a odvetvie.

Spolupráca

Prepojte tímy na rôznych poschodiach továrne a zabezpečte efektívnu prevádzku.


Alcoa logo

Služba Microsoft 365 nám poskytuje bezpečnejšie prostredie na všetky konverzácie, pričom sme lepšie chránení proti externým hrozbám.

Allison Kochová, vedúca tímu pre riešenia na spoluprácu, Alcoa

Výrobné zdroje

Centrum dôveryhodnosti spoločnosti Microsoft

Splňte všetky potreby výrobnej spoločnosti týkajúce sa zabezpečenia, ochrany osobných údajov a dodržiavania súladu vďaka pomoci od spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft v oblasti výroby

Zistite, ako podporujeme inteligentnú transformáciu výroby.

Blog pre odvetvie výroby

Spoznajte najnovšie digitálne trendy a inovatívne riešenia v odvetví výroby.