Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft
Usmievajúca sa osoba sa pozerá dole na počítač.

Vytváranie lepšie zabezpečených aplikácií

Splňte potreby zabezpečenia svojich používateľov ešte skôr, ako nastanú, tým, že integrujete svoje aplikácie s platformou Microsoft identity platform.

Chráňte svoju organizáciu pomocou bezproblémového
riešenia identity

Výhody vytvárania aplikácií na platforme Microsoft identity platform

Pomoc so zabezpečením aplikácií

Zabudujte overovanie do svojich aplikácií a poskytnite zákazníkom rozšírené zabezpečenie a riadenie prístupu.

Poskytovanie ochrany identity

Zabezpečte prihlasovacie údaje používateľov a pomôžte zabrániť útokom súvisiacim s identitou.

Integrácia s ľahkosťou

Bezproblémovo vytvárajte aplikácie pomocou otvorených noriem v odvetví.

Vytvárajte moderné riešenia overovania založené na normách

Platforma Microsoft identity platform a služba Azure Active Directory (Azure AD) pomáhajú vývojárom obmedziť problémy pri prihlasovaní, vytvárať zabezpečené overovanie, pripájať sa k službám Microsoft a publikovať ich aplikácie v galérii aplikácií Azure AD.

Microsoft identity platform

Vytvorte aplikácie, do ktorých sa môžu používatelia a zákazníci prihlásiť pomocou svojich kont Microsoft alebo kont na sociálnych sieťach. Poskytujte oprávnený prístup k vlastným rozhraniam API alebo rozhraniam API od spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Microsoft Graph.

Galéria aplikácií Azure AD

Publikujte svoju aplikáciu v galérii aplikácií Azure AD, aby sa zákazníkom pri pridávaní aplikácií do nájomníka zobrazila ako jedna z možností.

Podrobne sa oboznámte s platformou Microsoft identity platform a službou Azure AD

Ďalšie zdroje

Vždy aktuálna verzia

Získajte najnovšie informácie o platforme Microsoft identity platform.

Podpora

Získajte informácie o možnostiach podpory, ktoré sú k dispozícii pre vývojárov používajúcich službu Azure AD.

Podujatia

Pripojte sa k podujatiam komunity používateľov platformy Microsoft identity platform pre vývojárov.

Ochráňte svoju organizáciu pomocou bezproblémového riešenia identity

Sledujte Microsoft