A smiling person looking down at a computer.

Vytváranie lepšie zabezpečených aplikácií

Získajte náskok pred potrebami zabezpečenia svojich používateľov tým, že integrujete svoje aplikácie s platformou Microsoft identity platform.

Výhody vytvárania aplikácií na platforme Microsoft identity platform

Pomoc so zabezpečením aplikácií

Zabudujte overovanie do svojich aplikácií a poskytnite zákazníkom rozšírené zabezpečenie a riadenie prístupu.

Poskytovanie ochrany identity

Zabezpečte prihlasovacie údaje používateľov a pomôžte zabrániť útokom súvisiacim s identitou.

Integrácia s ľahkosťou

Bezproblémovo vytvárajte aplikácie pomocou otvorených noriem v odvetví.


Vytvorenie moderných riešení overovania založených na normách

Platforma Microsoft identity platform a služba Azure Active Directory (Azure AD) pomáhajú vývojárom obmedziť problémy pri prihlasovaní, vytvárať zabezpečené overovanie, pripájať sa k službám spoločnosti Microsoft a publikovať ich aplikácie v galérii aplikácií Azure AD.

Microsoft identity platform

Vytvorte aplikácie, do ktorých sa môžu používatelia a zákazníci prihlásiť pomocou svojich kont Microsoft alebo kont na sociálnych sieťach. Poskytujte oprávnený prístup k vlastným rozhraniam API alebo rozhraniam API od spoločnosti Microsoft, ako je napríklad Microsoft Graph.

Galéria aplikácií Azure AD

Publikujte aplikáciu v galérii aplikácií Azure AD, aby sa pri pridávaní aplikácií do nájomníka zákazníkom zobrazila ako jedna z možností.

Podrobne sa oboznámia s platformou Microsoft identity platform a službou Azure AD

Ďalšie zdroje informácií

Vždy aktuálna verzia

Získajte najnovšie informácie o platforme Microsoft identity platform.

Podpora

Získajte informácie o možnostiach podpory, ktoré sú k dispozícii pre vývojárov používajúcich službu Azure AD.

Podujatia

Pripojte sa k podujatiam komunity používateľov platformy Microsoft identity platform pre vývojárov.

Zabezpečte svoju organizáciu bezproblémovým riešením identity