A person smiling while looking at their mobile device and laptop.

Hantera användaråtkomst. Skydda viktiga resurser

Behåll och utöka dina existerande IT-system och dra samtidigt fördel av funktionerna för kontroll, synlighet och säkerhet hos en molnidentitetsplattform.

Fördelar med enhetlig identitetshantering

Större kontroll

Erbjud säkrare åtkomst till appar i alla moln och datacenter i din hybridmiljö.

Effektivitet för administratörer

Förenkla identitetshanteringen för anställda, partner och kunder med en enda molnbaserad kontrollplan.

Snäll mot ekosystemet

Förbättra samarbetet med din existerande infrastruktur genom att använda enhetliga identitetstjänster som bygger på öppna standarder.

Hearst logo
"Hearst flyttade sin identitetskontroll till molnet för att underlätta distributionen av affärsappar, skydda identiteter och förenkla hanteringen för IT-avdelningen."

Varför är det viktigt med en enhetlig identitetshantering?

En central kontrollplan för identiteter hjälper organisationer att samla säkerhetsverktyg och -tjänster, minska de lokala installationerna och underlätta för IT-avdelningen.

Mer information om enhetlig identitetshantering

Two people using a touchscreen desktop monitor.

Grunden till digital omvandling

Att förena lokala och molnbaserade identitetskataloger till en enhetlig infrastruktur är första steget när du moderniserar dina IT-system.

A person sitting in an airport using a laptop and headphones.

Mer än identitet för anställda

Utformning av identitetshantering som räcker utanför din organisation förbättrar produktiviteten och skapar starkare kundrelationer.

A person sitting in a warehouse using a tablet.

Inför öppna identitetsstandarder

Genom att bygga din identitet med öppna standarder i åtanke skapar du vägar för interoperabilitet och förbättrad användarsäkerhet.

Enhetlig identitetshantering via molnet

Azure Active Directory (Azure AD) är en omfattande lösning för identitets- och åtkomsthantering. Få åtkomst till lokala eller molnbaserade appar med säker autentisering, och hantera alla dina identiteter med hjälp av pålitliga funktioner.

External Identities

Ge personer som inte tillhör din organisation åtkomst till dina appar och resurser genom att låta dem logga in med önskad identitet.

Hybrididentitet

Synkronisera lokala och molnbaserade kataloger för att erbjuda användare en och samma identitet.

Användar- och grupphantering

Skala hantering av appåtkomst och tilldelning av säkerhetsprinciper genom effektiv administration av användare.

Enhetshantering

Hjälp till att skydda organisationens tillgångar och samtidigt låta användare få åtkomst till dem var de än är.

Hanterade identiteter

Hantera, rotera och skydda automatiskt autentiseringsuppgifter för Azure-resurser.

Gör en djupdykning i funktionerna i Azure AD