Prejsť na hlavný obsah
Zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Ukážka služby Microsoft Entra Identity Governance

Automaticky zabezpečte, aby mali správni ľudia správny prístup k správnym aplikáciám a službám v správnom čase.
Osoba používajúca prenosný počítač.

Posilnite zabezpečenie a znížte náklady so službou Microsoft Entra

Vypočujte si Joy Chik, podnikovú viceprezidentku spoločnosti Microsoft v oblasti identity, zdieľajte novinky súvisiace s identitami a prístupom v oblasti riadenia, identitami v službách, silným overovaním a novými nástrojmi na aktualizáciu služby Active Directory Federation Services (ADFS) na službu Azure AD.

Zlepšite produktivitu a efektivitu

Riadenie identít zvyšuje produktivitu zamestnancov a pomáha pri dodržiavaní súladu s nariadeniami a regulačnými požiadavkami.

Zvýšte produktivitu

Automatizujte prístup zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov k aplikáciám a službám, cloudovým aj lokálnym, na podnikovej úrovni. Pomôžte ostatným získať prístup vždy, keď je potrebný, bez záťaže spojenej s manuálnym schvaľovaním.

Posilnite zabezpečenie

Znížte riziko vyplývajúce zo zneužitia prístupu a prijímajte inteligentné rozhodnutia týkajúce sa prístupu na základe strojového učenia. Nastavte požiadavky na pravidelnú kontrolu, aby ste sa uistili, že stále bude potrebné mať používateľov, skupinové členstvá a prístup.

Jednoducho mimoriadna. Mimoriadne jednoduchá.

Vďaka fungovaniu na báze cloudu sa táto služba dá jednoducho nasadzovať aj prevádzkovať. Vďaka svojej flexibilite podporuje cloudové aj lokálne aplikácie a zdroje. Vďaka svojej integrovanosti zabezpečuje jedinečnú podporu zdrojov spoločnosti Microsoft. Vďaka svojej otvorenosti podporuje stovky aplikácií od iných poskytovateľov ako Microsoft. Vďaka svojej kvalite vyhovuje potrebám organizácie akéhokoľvek typu.

Automatizujte bežné úlohy

Delegujte každodenné žiadosti o prístup k zdrojom na relevantné skupiny vo svojom podniku a automatizujte proces schvaľovania pre bežný prístup k zdrojom, aby ste sa mohli sústrediť na prehľady a výnimky poskytované umelou inteligenciou.

Riaďte prístup k aplikáciám a zdrojom

Zabezpečte prístup zamestnancov a partnerov

Automatizujte celý životný cyklus identity zamestnanca

Navrhnite pracovné postupy na automatické vytvorenie identity na základe pokynu zo systému ľudských zdrojov. Automaticky aktualizujte prístupy, keď sa zamestnancom zmení rola alebo sa premiestnia. Po odchode zamestnanca z organizácie elegantne odstráňte jeho prístup.

Priraďujte zamestnanecký prístup k zdrojom

Automaticky priraďujte prístup k aplikáciám a zdrojom podľa členstva v zamestnaneckej skupine. Pomocou rozdelenia povinností (SoD) sa uistite, že prístupy si nebudú navzájom odporovať (napríklad v prípade správcov aplikácií a používateľov aplikácií). Delegujte rozhodnutia o prístupe na skupiny v rámci organizácie.

Povoľte hosťovi a partnerovi prístup k zdrojom

Umožnite skupinám v rámci organizácie bezpečne povoľovať prístup partnerom, dodávateľom a hosťom pomocou rovnakých funkcií správy oprávnení a kontroly prístupu ako používajú zamestnanci – s rovnakým spracovaním výnimiek a rozšírenými funkciami tvorby zostáv.

Spravujte identity a prístup

Automaticky vytvárajte identity a roly používateľov v aplikáciách, ku ktorým musia používatelia pristupovať, a zachovávajte alebo odstraňujte identity používateľov, u ktorých došlo k zmene stavu alebo roly.

Funkcie na riadenie identít v službe Microsoft Entra

Získajte množstvo možností riadenia identít so službou Azure Active Directory (Azure AD) Premium P2, ktorá je súčasťou produktového radu služby Microsoft Entra.

Správa nárokov

Spravujte životný cyklus prístupu k identitám a zdrojom vo veľkom pomocou automatizácie pracovných postupov súvisiacich so žiadosťami o prístup, priradeniami prístupu, kontrolou a uplynutím platnosti.

Pracovné postupy životného cyklu

Navrhnite pracovné postupy, ktoré zabezpečia okamžitú produktivitu nových zamestnancov a zamestnancov so zmenenou rolou, a odstránenie prístupu zamestnancov, ktorí zo spoločnosti odišli.

Kontroly prístupu

Na základe automatizovaného prehľadu zabezpečte, aby mali používatelia a hostia vhodný prístup a stále ho potrebovali. Povoľte automatické vyhodnotenie alebo priraďte posudzovateľov.

Privileged identity management

Automaticky znižujte riziká nadmerného, zbytočného či nesprávne použitého prístupu k dôležitým zdrojom v organizácii pomocou aktivácie založenej na čase a súhlase.

Späť na karty

Ukážka služby Microsoft Entra Identity Governance

Funkcie ukážky služby Microsoft Entra Identity Governance sú momentálne k dispozícii v rámci predplatného verzie Azure AD Premium P2 alebo bezplatnej skúšobnej verzie: 

  • Verzia Azure AD Premium P2 , ktorá je súčasťou služby Microsoft 365 E5, ponúka 30-dňovú skúšobnú verziu.
  • Predplatitelia služieb Azure a Office 365 si môžu Azure AD Premium P2 zakúpiť online.

Analytici spoločnosti KuppingerCole

Leadership Compass pre množinu služieb Identity Fabrics

Spoločnosť KuppingerCole označila v správe Leadership Compass pre množinu služieb Identity Fabrics za rok 2022 spoločnosť Microsoft ako Celkového lídra, Lídra na trhu, Lídra v oblasti inovácií a Produktového lídra.

Analytici spoločnosti KuppingerCole

Leadership Compass pre oblasť správy prístupu

Spoločnosť KuppingerCole označila v správe Leadership Compass pre oblasť správy prístupu za rok 2022 spoločnosť Microsoft ako Celkového lídra, Lídra na trhu, Lídra v oblasti inovácií a Produktového lídra.

Dokumentácia a školenia

Dokumentácia o správe životných cyklov

Pozrite si, ako v službe Azure AD fungujte správa životných cyklov. 

Aplikácie, ktoré fungujú v službe Azure AD

Vyhľadajte všetky aplikácie, pre ktoré Azure AD podporuje vopred integrované konektory poskytovania, a zistite, ako ich nakonfigurovať. 

Koncept životného cyklu a poskytovania

Získajte prehľad o procesoch súvisiacich so životným cyklom a poskytovaním.

Viac z produktového radu Microsoft Entra

Zjednoťte svoje multicloudové riešenia identít a prístupu a získajte zabezpečený prístup k prepojenému svetu.

Azure Active Directory (Azure AD)

Chráňte svoju organizáciu pomocou riešenia Microsoft Entra na správu identít a prístupu, ktoré spája ľudí s ich aplikáciami, zariadeniami a údajmi.

Microsoft Entra Správa povolení

Odhaľujte, napravujte a monitorujte nepoužívané a prebytočné povolenia. Poskytujte zabezpečenie s nulovou dôverou (Zero Trust) s najmenšími oprávneniami v rámci multicloudovej infraštruktúry.

Microsoft Entra Overenie ID

Vytvárajte, zabezpečujte a overujte prihlasovacie údaje pre decentralizovanú identitu, ktoré dodržiavajú ochranu osobných údajov, aby ste umožnili bezpečnejšie interakcie s ľuďmi, aplikáciami a zariadeniami.

Identity služieb v rámci služby Microsoft Entra

Spravujte identity digitálnych služieb, ako sú aplikácie a služby, a posilňujte ich zabezpečenie. Riaďte ich prístup ku cloudovým zdrojom pomocou politík založených na rizikách a vynucovania prístupu s najmenšími oprávneniami.

Ochráňte všetko

Zabezpečte svoju budúcnosť ešte viac. Preskúmajte možnosti zabezpečenia už dnes. 

Sledovať Microsoft